Częstą opinią towarzyszącą już tradycyjnie ciepłym zimą, jest stanowisko, jakoby naukowcy nie byli zgodni w temacie antropogeniczności zachodzących procesów zmian klimatycznych, w tym zwłaszcza globalnego ocieplenia. To oczywiście powracający fakenews, ponieważ 99% naukowców pracujących w dziedzinie klimatologii oraz pokrewnych zgadza się co do antropogenicznych źródeł globalnego ocieplenia.

Co więcej, stanowisko co do antropogeniczności zachodzących zmian klimatycznych jest dominujące w literaturze naukowej już przeszło 30 lat. Kwerendy prowadzone w 2004 r. przez Oreskesa wskazały, że spośród badań nad klimatem prowadzonych w latach 1993-2003, aż 75% artykułów udowadniała antropogeniczność globalnego ocieplenia. 25% badań nie poruszała tego tematu, natomiast żaden z artykułów nie kwestionował antropogeniczności zmian klimatycznych.

Kontrą w stosunku do powyższej kwerendy Oreskesa był przegląd literatury dokonany przez klimatycznego sceptyka – Bennego Peisera. Powtórzył przegląd dokonany przez Oreskesa i ogłosił, że znalazł aż 34 recenzowane prace naukowe, które zawierały tezy przeczące antropogenicznemu pochodzeniu zmian klimatu. Po analizie artykułu Peisera okazało się, że większość wskazanych przez niego tekstów w ogóle nie poruszała tego tematu, nie zaprzeczała antropogeniczności zmian klimatu, a pozostałe teksty były publikowane w magazynach o charakterze popularnonaukowym, a nie recenzowanych wydawnictw.

W 2009 r. nad podobnym przeglądem stanowisk w świecie nauki stanął Doran. Jego badania wykonane metodą ankietową na próbie 3146 naukowców (pytanie brzmiało: „Czy uważasz, że ludzkie działanie jest istotnym czynnikiem powodującym zmiany globalnych temperatur”). Próba składała się w 90% z osób posiadających naukowy stopień doktora, w 10% z ludzi nie związanych zawodowo z nauką. 82% ankietowanych naukowców potwierdziło, że ludzkie działanie w istotny sposób wpływa na postępujące zmiany globalnych temperatur. Co ciekawe, w grupie klimatologów wynik ten wyniósł 97,5%.

Podobne wyniki badań dotyczące popularności tezy o uznaniu antropogeniczności zmian klimatu przez naukowców były powtarzane w kwerendach Anderegga (2010 r., 97-98%), Cooka (2013 r., 97%). Najnowsze badania poprowadzone przez zespół Meyersa, a opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Environmental Research Letters w październiku 2021 r. były oparte o ankietę wysłaną do 10 929 badaczy z obszaru nauk o Ziemi (odpowiedzi udzieliło 2780 badaczy). Wynika z nich, że antropogeniczność zmian klimatu jest uznawana przez 99% spośród ankietowanych badaczy.

Ponadto warto dodać, że niniejszy konsensus jest uznawany przez przeszło 80 Narodowych Akademii Naukowych, w tym Polską Akademie Nauk.

Źródła:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2774

http://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/11-6-01_los_alamitos_usd_climate_science.pdf

http://www.abc.net.au/mediawatch/transcripts/s1777013.htm