Kwestia herezji, schizmy, apostazji i innych budzi często zakłopotanie. Wielu ludzi nie wie, jak je rozumieć i definiować. Nomenklarura kościelna jest bowiem bogata, a czasem nieco skomplikowana. Jedną z nieścisłości podał 10 grudnia 2021 r. portal onet. Zasugerował, że rodzice Annelise Michel – odrzucając postanowienia Soboru Watykańskiego II – popadli w herezje. Nie jest to jednak prawdą.

Warto zauważyć, że pojęcie herezji nie odnosi się do niepodporządkowania się władzy kościelnej, ale do nieprzyjęcia określonej treści dotyczącej wiary. Może to być także błąd dotyczący wiary, a także odrzucenie nauczania Kościoła na temat wiary. Odrzucenie Soboru Watykańskiego II nie nosi więc znamion herezji. Są na dodatek grupy wewnątrz Kościoła, które mają wprawdzie nieuregulowany status kanoniczny, ale nie są nazwane heretyckimi, np. Bractwo Świętego Piusa X – nie przyjęło postanowień Soboru Watykańskiego II, a mimo to papież udziela im swojej jurysdykcji, dzięki czemu sakramentu przyjęte w Bractwie są ważne.

W chrześcijaństwie od pierwszych wieków herezją określano wybiórczą interpretację prawd wiary, Pisma Świętego , symboli – eksponowanie jednych prawd i pomijanie innych. Wobec osób, które trwały przy swoim zdaniu wbrew opinii synodówpapieży , ogłaszano anatemę . Według definicji podanej przez Tomasza z Akwinu (1225-1274), herezja polega na odrzuceniu w mniejszej lub większej części depozytu wiary – nauki Kościoła na temat wiary i moralności, nie zaś kwestii liturgicznych, organizacyjnych itp.

Podsumowując, rodzice Annelise Michel nie popadli w herezję przez to, że odrzucili Sobór Watykański II.

Źródła:

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Herezja

https://www.onet.pl/informacje/kronikidziejow/opetanie-czy-choroba-psychiczna-historia-anneliese-michel/z59e550,30bc1058

fot. pixabay