Wbrew pojawiającym się w sieci opiniom świętowanie Bożego Narodzenia akurat 25 grudnia nie jest adaptacją pogańskiego święta do Chrześcijaństwa. Obchodzenie Narodzenia Jezusa w tym dniu ma głębokie uzasadnienie teologiczne, związane m.in. ze świętem Zwiastowania i jest obecne w tradycji chrześcijańskiej już od III wieku.

Pewną popularność zyskują w sieci treści wskazujące na rzekomo pogańskie korzenie chrześcijańskich Świąt Bożego Narodzenia. Próbuje się wykazać, iż tradycje różnych wierzeń zostały zaadaptowane do chrześcijaństwa, tworząc w rezultacie obecne Święta.

demotywatory.pl

Popularne teorie wskazują, iż Boże Narodzenie jest pewnego rodzaju przywłaszczeniem rzymskich Saturnaliów (zwanych też świętem Niezwyciężonego Słońca) obchodzonych w dniach 17-24 grudnia. Podkreśla się, iż na bliskim wschodzie oraz w Rzymie czczono perskiego boga słońca-Mitrę. „Największe święto narodzin Mitry przypadało właśnie na 25 grudnia (Dies Natalis Solis Invicti – Dzień Narodzin Niezwyciężonego Słońca)”.

Wiązanie rzymskich świąt pogańskich z chrześcijańskim Bożym Narodzeniem nie jest jednak zgodne z prawdą, na co wskazują fakty z historii Chrześcijaństwa

Wprawdzie Ewangelie nie określają żadnej daty dziennej Narodzenia Jezusa, opisując jedynie sam fakt. Święty Łukasz określa jedynie historyczne umiejscowienie tego wydarzenia, posługując się datami panowania cesarza rzymskiego oraz namiestników, św. Mateusz podkreśla, iż wydarzyło się to „w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda”.  

Niemniej kwestia daty świętowania Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia miała głębokie teologiczne uzasadnienie już w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa. Kwestię tę wyłożył Benedykt XVI w swojej książce „O duchu liturgii”. Jak wskazał „Nie dają się już dzisiaj utrzymać dawne teorie głoszące, że obchody 25 grudnia przyjęły się w Rzymie w odpowiedzi na dawny kult Mitry lub kult Słońca Niezwyciężonego”.

Narodzenie 9 miesięcy po Zwiastowaniu

Jak podkreśla Papież Benedykt XVI „decydujący dla wyboru 25 grudnia stał się zapewne związek stworzenia i Krzyża, stworzenia i poczęcia Chrystusa”. Wskazuje także, iż punktem wyjścia dla Świętowania Bożego Narodzenia właśnie 25 grudnia był dzień 25 marca uważany w III wieku Chrześcijaństwa za dzień stworzenia świata, zwiastowania narodzin Jezusa oraz dzień Jego śmierci krzyżowej. Zatem dzień ten już III w. obchodzono jako Zwiastowanie Pańskie i poczęcie Chrystusa z Ducha Świętego w łonie Dziewicy. Święto Narodzenia obchodzone 25 grudnia wypada więc dokładnie 9 miesięcy po wspomnianym dniu Zwiastowania.

Hans Memling „Zwiastowanie”

Jak podkreśla Papież Benedykt XVI daty 25 marca i 25 grudnia rozdzielone są datą 24 czerwca, które obchodzone jest w Kościele jako święto narodzenia Jana Chrzciciela. Daty te korespondują ze słowami Ewangelii św. Jana, w których Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: „Potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał”. Narodzenie św. Jana przypada na 24 czerwca, a więc czas przesilenia letniego, od kiedy „dzień zaczyna się umniejszać”. Narodzenie Jezusa przypada z kolei 25 grudnia, a więc w okolicach przesilenia zimowego, co odpowiada słowom o „wzrastaniu”.

Jak z kolei podkreśla patrolog ks. Józef Naumowicz w swojej książce „Narodziny Bożego Narodzenia”, cytowanej przez aleteia.org, obchody Świętowania Bożego Narodzenia rozpoczęły się od Betlejem, gdzie rzymski i egipski kult słońca był nieznany. Ciekawą okoliczności podaną przez ks. Naumowicza jest także fakt zakończenia budowy Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem w 328 r. Uroczystość odbyła się 24 i 25 grudnia. Rozpoczęła się od zebrania na polu pasterzy, a następnie wierni całą noc czuwali w Bazylice Narodzenia.

Betlejem, wejście do Bazyliki Narodzenia

Widać więc wyraźnie, iż obchodzenie Świat Narodzenia Jezusa 25 grudnia ma od wczesnych wieków chrześcijaństwa uzasadnienie teologiczne oraz biblijne i nie jest adaptacją pogańskiego święta rzymskiego.

Źródła:

https://pl.aleteia.org/2016/12/13/boze-narodzenie-to-ochrzczone-swieto-poganskie-nieprawda/

https://ossolineum.pl/index.php/skad-sie-wziely-swieta-bozego-narodzenia/

Benedykt XVI „O duchu liturgii”

https://pch24.pl/poganskie-pochodzenie-bozego-narodzenia-to-bzdura/ Fot: Pixabay.com