Prof. Robert Pietrzak (chemik) w swoim wywiadzie dla polskiej edycji Merkuriusza twierdzi: „Czy człowiek istniał, czy nie, klimat się zmieniał. Teraz się ociepla – to niezaprzeczalny fakt i nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do tego żadną emisją dwutlenku węgla. W skład atmosfery (nie uwzględniając wspomnianej wcześniej pary wodnej) wchodzi azot, tlen, argon, a pozostałe gazy stanowią 0,038%, z czego 0,035% to CO2, z tym że w tych 0,035% jest dwutlenek węgla, który pochodzi z natury, i ten, który my emitujemy. Przypuszcza się, że z tych znikomych 0,035% tylko 3-5% produkują ludzie.” Tym samym próbując dowodzić, o minimalnym wpływie dwutlenku węgla produkowanego przez człowieka na ogólną liczbę CO2 w środowisku, a tym bardziej na zmiany klimatu.

Źródła: Nauka o klimacie za: Siple Station Ice Core, CDIAC; Law Dome, CDIAC; Mauna Loa, NOAA Earth System Research Laboratory.

Ciężko zgodzić się ze stanowiskiem prof. Pietrzaka. Według badań klimatologów węgiel występujący w środowisku naturalnym krąży w ramach tzw. „cyklu węglowego”. „Cykl węglowy” składa się z biosfery, gleby, skał, wód, atmosfery oraz osadów. Powstające w sposób naturalny emisje dwutlenku węgla są pochłaniane przez samą przyrodę. Minimalna nadwyżka produkowana przez człowieka nie jest równoważone przez równorzędne naturalne ani przemysłowe pochłanianie.

Jak zwraca uwagę Marcin Popkiewicz na podstawie publikacji Skeptical Science: „Czy ta nadwyżka (red. – produkowana przez ludzi, niepochłaniana przez środowisko) rzeczywiście robi różnicę? By ocenić wrażliwość klimatu na zmiany stężenia CO2, cofnijmy się w przeszłość. Na przestrzeni setek tysięcy lat koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze oscylowała w granicach 180-300 ppm – to wystarczało, by Ziemia przeobrażała się gruntownie, przechodząc od zlodowaceń do ciepłych interglacjałów. Dziś ta koncentracja jest bliska 400 ppm i rośnie w ekspresowym tempie 2 ppm rocznie. Nasz eksperyment na klimacie nie ma precedensu w historii planety.”

Źródła:

http://www.merkuriusz.com.pl/index.php/component/k2/item/581-zbędne-co2?

https://skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm