Chlorek sodu jest od dawna promowany w Ameryce Południowej jako środek skuteczny w walce z Covid-19. Teraz informacje o jego skuteczności dotarły także do Polski. Są to jednak informacje fałszywe, a substancja jest toksyczna dla człowieka.

W sieci od dawna pojawiały się informacje, wskazujące na skuteczność dwutlenku chloru w leczeniu Covid-19. Ostatnio doniesienia o właściwościach leczniczych tej substancji w kontekście walki z koronawirusem pojawiły się także w polskich mediach. W informacjach powoływano się m.in. na rzekome ustalenia japońskich naukowców o bezpieczeństwie substancji  i jej skuteczności w leczeniu koronawirusa.

Wskazane informacje są jednak fałszywe.

Środek dezynfekujący, nie leczniczy

Dwutlenek chloru, nie tylko nie został zaakceptowany przez naukowców jako środek, który może być stosowany w leczeniu Covid-19, ale jest to substancja toksyczna dla człowieka. Należy wskazać, iż japońska firma Taiko Pharmaceutical z siedzibą w Osace w  Japonii wprawdzie ogłosiła, że ​​długotrwały wodny roztwór dwutlenku chloru (ClO2) dezaktywował ponad 99,99% SARS-CoV-2 (wirus COVID-19), natomiast w badaniach tych chodzi o stosowanie dwutlenku chloru jako środka dezynfekcyjnego, który dezaktywuje drobnoustroje unoszące się w powietrzu. Nie jest to natomiast lek na Covid-19. Ostrzeżenia przed stosowaniem dwutlenku chloru, określanego w obiegowej opinii jako MMS (Miracle Mineral Solution) publikowała Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

www.fda.gov/Screen

Jak wskazano na stronie internetowej amerykańskiej agencji „FDA otrzymała doniesienia o osobach doświadczających poważnych zdarzeń niepożądanych po wypiciu produktów z dwutlenkiem chloru, w tym:

  • Niewydolność oddechowa spowodowana zmniejszeniem ilości tlenu przenoszonego przez krwioobieg (methemoglobinemia);
  • Zmiany w aktywnościach elektrycznych serca (wydłużenie odstępu QT), które mogą prowadzić do potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca;
  • Zagrażające życiu niskie ciśnienie krwi spowodowane odwodnieniem;
  • Ostra niewydolność wątroby;
  • Niska liczba krwinek, z powodu niszczenia czerwonych krwinek szybciej niż organizm jest w stanie je wytworzyć (niedokrwistość hemolityczna), co wymaga transfuzji krwi;
  • Ciężkie wymioty; oraz
  • Ciężka biegunka”

Dwutlenek chloru nie leczy z Covid-19. To substancja toksyczna dla człowieka

Promocja dwutlenku chloru jako środka na różne rodzaje chorób nie jest nowa. W przeszłości informowano, iż substancja jest lekarstwem na autyzm, raka, HIV/AIDS, zapalenie wątroby, grypę, mimo że nie potwierdziły tego jakiekolwiek badania. Po wybuchu pandemii spectrum chorób rzekomo leczonych przez MMS poszerzyło się o Covid-19.

Jak informuje health-desk.org, dwutlenek chloru jest gazem utleniającym, który może rozpuszczać się w wodzie, tworząc roztwór. Zwykle używa się go do sterylizacji sprzętu i urządzeń medycznych albo do uzdatniania wody, nie jest to natomiast środek przeznaczony do bezpośredniego stosowania przez ludzi.

Problem rozpowszechniania informacji o doskonałych właściwościach leczniczych preparatu dotknął w szczególności państwa Ameryki Południowej, gdzie jak informuje portal businessinsider.com, sieć stron i grup na FB promowała lek jako skuteczny środek w walce z Covid-19. Jak podaje wskazany portal, w sierpniu 2020 r. w Argentynie wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci pięcioletniego chłopca z powodu niewydolności wielonarządowej, odpowiadającej zatruciu dwutlenkiem chloru, który miał mu zostać podany wskutek dezinformacji na temat skuteczności MMS w zwalczaniu z Covid-19.

Źródła:

https://www.naturalnews.com/2021-09-14-chlorine-dioxide-approved-covid19-treatment-in-bolivia.html

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/danger-dont-drink-miracle-mineral-solution-or-similar-products

https://health-desk.org/articles/why-is-chlorine-dioxide-dangerous-if-taken-for-covid-19

https://www.businessinsider.com/patients-fed-toxic-bleach-in-facebook-group-pictures-2021-1?IR=T

https://fakehunter.pap.pl/raport/84fe91c0-41d3-4e9a-8cba-6db6e3ada4c1

https://www.biospectrumasia.com/news/25/18358/japan-demonstrates-ability-of-chlorine-dioxide-aqueous-solution-to-combat-sars-cov-2.html

Fot: Pixabay.com