Przez media przetoczył się szereg nagłówków informujących, że w strefach czerwonych nie można organizować żadnych konferencji. Także konferencji online. To fakenews, konferencje zdalne jak najbardziej mogą się odbywać na terenie całego państwa.

Źródło: komputerswiat.pl

Gdy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała w połowie października o podziela całego państwa na strefy żółte oraz strefy czerwone w mediach zawrzało. Jednym z powodów poruszenia był potencjalny zakaz organizacji konferencji w formie fizycznej w strefach żółtych, a zakaz ogólnie organizacji konferencji w strefach czerwonych. Razem z późniejszym ogłoszeniem całej Rzeczypospolitej strefą czerwoną, wiele portali powieliło informację, że rząd zakazuję organizacji zdalnych konferencji.

Treści pisane przez dziennikarzy mają jednak swoje uzasadnienie. W ramach pośpiesznie prowadzonych prac legislacyjnych doszło do pewnego błędu. O ile bowiem w przypadku podobnych imprez w strefie żółtej znalazł się odpowiedni zapis, wyłączający z obostrzeń użycie środków „bezpośredniego porozumiewania się na odległość”, tak w przypadku czerwonych, takiego zapisu nie ma. Ministerstwo Zdrowia już zapowiedziało, że konferencje online można organizować także w czerwonych strefach, a niejasności interpretacyjne będą doprecyzowane w najbliższych dniach.

Źródło: Pixabay

Na terenie stref czerwonych od 8 sierpnia 2020 r., zgodnie z § 26 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw, kongresów oraz konferencji (PKD 82.30.Z). 

Pomiędzy dniem 8 sierpnia, a 16 października 2020 r. na obszarze strefy żółtej organizacja imprez tego typu była dozwolona (z ograniczeniem 4 osób na 1m2, a uczestniczy przestrzegali reżimu sanitarnego w postaci zakrywania ust oraz nosów). Działo się to na podstawie § 27 oraz § 30 poprzednio obowiązującego rozporządzenia. 

Jak już sprecyzowało Ministerstwo Zdrowia, od dnia 17 października 2020, w strefie żółtej oraz strefie czerwonej organizacja targów, wystaw, kongresów oraz konferencji jest dopuszczalna tylko pod warunkiem realizowania ich za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Źródła:

https://www.prawo.pl/biznes/konferencje-online-w-czerwonych-strefach-dozwolone,503927.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ustanowienie-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-19015733/par-26-a?&_ga=2.190413420.697074882.1603968039-1707246008.1603968039#xd_co_f=ZDIzNzA3MTMtNWMwNy00MDZkLThjNTUtMWFhZDRjNmZlYjc0~

https://fakehunter.pap.pl/raport/066436e5-ec9a-43f6-ae9a-b7cb6c9e3c57

https://www.komputerswiat.pl/poradniki/internet/rzad-przez-przypadek-zakazal-organizacji-konferencji-online-w-strefach-czerwonych/8hdfc1f