W ostatnim czasie Singapur zdecydował się na zupełnie innowacyjne rozwiązanie. Pomimo wysokiego stopnia zaszczepienia społeczeństwa, które wynosi około 80%, władze zdecydowały, że osoby chore na covid-19, które się nie zaszczepiły, nie mają prawa do bezpłatnego leczenia. Do tej pory to rząd finansował leczenie wszystkich przypadków zachorowania na covid-19. Od 8 grudnia ma się to jednak zmienić i obecne rozwiązanie będzie dostępne jedynie dla osób, które są zaszczepione.

źródło: spidersweb.pl

W związku z regulacjami singapurskimi, różnorakie portale internetowe zastanawiają się, czy owo rozwiązanie mogłoby się pojawić w Polsce. Oprócz aprobaty, wyrażają też prawdopodobieństwo i słuszność tego posunięcia. Może to jednak manipulować czytelnikiem, dlatego że nie ma regulacji prawnej, która mogłaby pozwolić na nierówność dostępu do opieki zdrowotnej.

Art 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi:

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Z powyższego wynika, że scenariusz singapurski nie jest możliwy w Polsce. Utrudnienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom niezaszczepionym nie byłoby ani sprawiedliwym rozwiązaniem, ani zgodnym z Konstytucją.

Prawo do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego jest ponadto podstawowym prawem człowieka. To oznacza, że przysługuje ono każdemu i nie może być ograniczone.

Podsumowując, rozwiązanie Singapurskie nie jest możliwe w polskim porządku prawnym. Byłoby rażącą niesprawiedliwością.

Źródła:

http://prawaczlowieka1c.blogspot.com/p/generacje-praw-czowieka.html

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,koronawirus–singapur–niezaszczepieni-z-wyboru-beda-sami-placic-za-swoje-leczenie,artykul,69116105.html

fot.: pixabay