Wiele komentarzy w ostatnim czasie wywołała kwestia ograniczenia liczby osób obecnych na obrzędach religijnych w związku z epidemią koronawirusa. W mediach pojawiają się także fałszywe informacje na ten temat. Do takich należy artykuł „Gazety Wyborczej”.

2 kwietnia na portalu gazeta.pl ukazał się tekst „Rząd zmienił zdanie w sprawie mszy. Od Wielkiej Niedzieli kilkadziesiąt osób w kościele”. W jego treści – zgodnie z prawdą – poinformowane, że w ramach walki pandemią koronawirusa wprowadzono m.in. ograniczenie możliwości uczestnictwa mszach św. do pięciu osób (nie licząc celebrujących liturgię). Następnie autor podaje, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca br. od Wielkiej Niedzieli stan ten ulegnie zmianie, a od tego dnia dopuszczalna ilość uczestników liturgii wyniesienie 50 osób.

Jednocześnie autor stwierdza, że „zaledwie tydzień wcześniej” Minister Zdrowia twierdził, że tego rodzaju ograniczenia są niezbędne, a dziesięciokrotne zwiększenie ilości osób mogących uczestniczyć w publicznym sprawowaniu kultu przeczy stanowisku rządu i ekspertów ostrzegających, że „szczyt epidemii ciągle przed nami”, a „społeczna izolacja jest najważniejszym orężem w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa”.

Tymczasem przepis, zgodnie z którym od 12 kwietnia br. maksymalna liczba uczestników publicznych celebracji liturgicznych miała wynieść 50 osób został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia 24 marca br. We wspomnianym rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. po prostu powtórzono obowiązującą już regulacje. Stąd twierdzenia stawiane w omawianym artykule o „zmianie zdania przez rząd w sprawie mszy” są po prostu nieprawdziwe.

Konrad/FiB

Źródło: gazeta.pl/gov.pl