Francja zasłynęła, jako pierwsze duże państwo europejskie, które wprowadziło szereg ograniczeń dotyczących codziennego życia (przykładowo korzystania z kawiarni, chodzenia do galerii, a także kin) osób, które odmówiły darmowego skorzystania z francuskiego programu szczepień narodowych przeciwko koronawirusowi. W trakcie debaty dotyczącej wprowadzenia tak daleko idących w wolność osobistą ograniczeń pojawił się także temat kary finansowej w wysokości 45 000,00 euro, który miałby być nakładany przez służby porządkowe za nie posiadanie przy sobie aktualnego paszportu sanitarnego.

Portal Zmiany Na Ziemi informuje, w swoim artykule, że rząd francuski „oszalał” i wprowadził opisaną powyżej sankcje. To nie jest prawda. Temat tak wysokiej kary tak jak wspomniałem, faktycznie był omawiany, jednak nie przeszedł przez debatę parlamentarną i przedstawiciele rządu bardzo szybko się z niego wycofały. Jak można się dowiedzieć z najnowszego projektu ustawy normującej paszporty sanitarne, kara została obniżona do 1 500,00 euro oraz 9 000,00 euro. Niższa kwota jest stosowana w sytuacji jednorazowego niestosowania się do ustawy, natomiast wyższa kwota przy recydywie. Karę opłaca właściciel lub najemca lokalu bądź operator środka transportu, który we własnym zakresie działalności gospodarczej (ale także w ramach działalności podejmowanej z pominięciem celu gospodarczego) nie będzie przestrzegał planowanych obowiązków w zakresie kontroli certyfikatów sanitarnych.

Do tego warto dodać, że od połowy lipca na terenie Francji obowiązuję dekret prezydencki, nakładający na obywateli obowiązek okazywania certyfikatu sanitarnego w miejscach, w których gromadzi się ponad 50 osób. Przepis zakłada stosowanie w kinach, teatrach, muzeach, galeriach sztuki, halach sportowych i innych popularnych miejscach sprzedania czasu. Wcześniejszy limit dotyczył 1 000 osób. Parlament francuski pracuję nad ustawa, która wporwadzi prawny obowiązek posiadania certyfikatów sanitarnych w pozostałych miejscach publicznych, takich jak bary, kawiarnie, czy restauracje.

O sprawie napisał także Fake Hunter.

Źródła:

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/francuski-rzad-oszalal-pol-roku-wiezienia-za-wejscie-do-baru-bez-szczepienia

https://www.bankier.pl

https://fakehunter.pap.pl/raport/a43ded04-2b0b-40c7-b977-0dfdbceefff4

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/france/index_pl.htm

https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus—informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje