Znaczne kontrowersje wywołały informacje o planach ministerstwa zdrowia dotyczących wprowadzenia „rejestru ciąż”. Termin ten stanowi jednak manipulację i może wprowadzać w błąd. Informacja o ciąży to tylko jedna z danych, które mają być wprowadzane do Systemu Informacji Medycznej od lipca 2022 r., obok informacji o alergiach, przyjmowanych lekach, czy grupie krwi. Projekt rozporządzenia realizuje w tym zakresie wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące Patient Summary- ustandaryzowanego zestawu podstawowych danych medycznych, który zawiera najważniejsze informacje kliniczne wymagane do zapewnienia bezpiecznej opieki zdrowotnej.

W ostatnim czasie media obiegła informacja o nowym projekcie Ministerstwa Zdrowia, który zakłada rejestrowanie w Systemie Informacji Medycznej (SIM) danych o ciąży pacjentek. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. W mediach zaczął już funkcjonować termin „rejestr ciąż”, który rzekomo miałoby wprowadzać nowe rozporządzenie.

Termin „rejestr ciąż” nie tylko nie pojawia się w projekcie nowego rozporządzenia ani w uzasadnieniu do tego projektu, ale po prostu jest nieadekwatnym określeniem projektowanych zmian i może wprowadzać w błąd.

Jaki zakres informacji obejmuje rozporządzenie?

Obecnie katalog danych pacjenta w Systemie Informacji Medycznych obejmuje m.in.:

  • identyfikator usługobiorcy
  • imię (imiona) i nazwisko
  • datę urodzenia i płeć, jeżeli usługobiorcy nie nadano numeru PESEL
  • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej usługobiorcy

Zgodnie z §1 pkt 1b projektowanego rozporządzenia, dotychczasowy katalog danych pacjenta, przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej zostanie poszerzony o informacje dotyczące:

  • wyrobów medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy,
  • alergii usługobiorcy,
  • grupy krwi usługobiorcy,
  • ciąży usługobiorcy.

Widać więc wyraźnie, iż termin „rejestr ciąż” nie jest adekwatnym określeniem wprowadzanych zmian. Projekt rozporządzenia określa bowiem katalog zawierający znacznie więcej informacji, z których jedną jest informacja o ciąży pacjentki. Równie dobrze można by posługiwać się terminami „rejestr alergii, rejestr leków, czy rejestr grup krwi”.

Do informacji odniósł się w stanowczych słowach minister zdrowia Adam Niedzielski, wskazując, iż „To zmiana formy, nic poza tym. Nie ma żadnych rejestrów. Nie robimy nic innego, tylko przechodzimy z zapisu papierowego na elektroniczny”.

Ministerstwo Zdrowia w specjalnym oświadczeniu wyjaśniło, iż informacje dotyczące ciąży pacjentki powinny znaleźć się w SIM, co „pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta”.

Jak wskazano „wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością”.

Realizacja Patient Summary

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia wprowadzane regulacje to element realizacji „Patient Summary”. Jest to „ustandaryzowany zestaw podstawowych danych medycznych, który zawiera najważniejsze informacje kliniczne wymagane do zapewnienia bezpiecznej opieki zdrowotnej”. 

Jak podkreśla resort zdrowia „Zakres danych Patient Summary zdefiniowała Komisja Europejska. W ramach wspomnianego projektu wprowadzono już elektroniczną receptę i skierowanie, zdarzenia medyczne, wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, karty szczepień czy aplikację Internetowe Konto Pacjenta (IKP)”.

Informacje dotyczące ciąży znalazły się w części „Dane kliniczne pacjenta” określonym w dokumencie Komisji Europejskiej. Jak podkreśla KE we wspomnianym dokumencie „zestawy danych wskazane w poniższych tabelach uważa się za istotne dla bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki zarówno na poziomie transgranicznym, jak i krajowym”.

Źródła:

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/576093-niedzielski-dementuje-fake-news-o-rejestrze-ciaz

https://www.zachod.pl/352718/nie-ma-zadnego-rejestru-ciaz-robi-sie-sensacje-z-digitalizacji-minister-o-fake-newsie-opozycji/

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/co-moze-oznaczac-dla-kobiet-rejestr-ciaz-zapytalismy-eksperta-aa-qWiL-LLRp-tB8Y.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8299619,rejestr-ciaz-ministerstwo-zdrowia-chodzi-o-wzgledy-medyczne.html

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353100/katalog/12827858#12827858

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary_en.pdf

Fot: Pixabay.com