Protesty trwające za wschodnią granicą budzą wśród Polaków wiele emocji. Trwającym wydarzeniom towarzyszy zalew fakenews’ów, fotomontaży oraz najprostszych kłamstw. Jeden z nich dotyczy śmierci o. Jasińskiego, do której miało dojść poprzez zatrucie polonem przez służby specjalne Aleksandra Łukaszenki.

Źródło: Facebook

W historii polskiego kościoła katolickiego zapisało się dwóch ojców Jasińskich. 

Pierwszy ojciec Bogusław Jasiński urodził się 9 sierpnia 1939 roku w Pomorcach koło Jazłowca na obecnej Ukrainie. Był członkiem Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów), do których wstąpił już w 1955 roku. Wieczyste śluby zakonne złożył w 1961 roku, a już w 1964 został kapłanem kościoła katolickiego. Swoją służbę pełnił w duszpasterstwie akademickim, zwłaszcza w Krakowie oraz Poznaniu. Był katechetą szkolnym w Jarosławiu, a przez 13 lat proboszczem w Hermanicach oraz kapelanem mniszek na Górze Świętej Anny. Zmarł w Krakowie w roku 2013.Drugi ojciec Sebastian Andrzej Jasiński jest urodzonym 4 października 1953 roku w Bytomiu duchownym katolickim. Należy do zakonu franciszkanów, jest profesorem nauk teologicznych i specjalizuje się w zakresie biblistyki. Pełni funkcje kierownika katedry egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, a także jest wykładowcą w Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Nie pełnił służby na Białorusi.

Pixabay

Tak więc, żaden z wymienionych ojców Jasińskich nie mógł zostać zamordowany przez białoruskie służby za pomocą polonu. Postać wykorzystana do powyższego fotomontażu to Mariusz Szczerski. Był on urodzonym 8 września 1970 roku polskim muzykiem oraz wokalistą wielu zespołów rockowych. Szczególnie został zapamiętany jako wokalista narodowosocjalistycznego zespołu Honor. Utwory wykonywane przez Szczerskiego charakteryzowały się treściami neonazistowskimi, neopogańskimi, antychrześcijańskimi oraz nacjonalistycznymi. W roku 2002 został aresztowany za propagowanie treści nazistowskich, a w roku 2005 zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym.

Nazwisko wykorzystane do fotomontażu prawdopodobnie zostało zaczerpnięte od głównej postaci zespołu Honor, którego Szczerski był wokalistą, czyli Olafa Jasińskiego. Olaf Jasiński jest autorem większości tekstów oraz muzyki wykorzystanej przez zespół Honor.

Reasumując cały fotomontaż można potraktować jako marnej jakości, nieśmieszny żart, mający na celu szerzenie dezinformacji.

Źródła:

www.info.dominikanie.pl/2014/04/zmarl-ojciec-bogumil-jasinski/

https://www.metal-archives.com/bands/Honor/12789

www.opole.franciszkanie.pl/wspolnota-zakonna/

https://www.aftermarket.pl/domena/heavymusic.pl/?_track=d2e4d8e50189ae2afb11f76c95e68bd5