Słynny z prowadzonej przez siebie dezinformacji medycznej twórca internetowy Jerzy Zięba twierdzi, że według mu znanej terapii koronawirusa można wyleczyć w 3 dni. Oczywiście nie jest to prawda, a kolejny z chwytów Jerzego Zięby, w celu budowy wokół siebie wianuszka zdesperowanych wyznawców.

Źródło: https://www.bitchute.com/video/DCumroWern3t/

W filmiku dostępnym na stronie: https://www.bitchute.com/video/DCumroWern3t/, twórca internetowy Jerzy Zięba twierdzi, że chorobę, która unieruchomiła światową gospodarkę, doprowadziła do intensyfikacji niepokojów społecznych na całym globie, a także w samej Polsce (pomimo restrykcji oraz reżimu sanitarnego) bezpośrednio pozbawiła życia ponad 42 000 osób, można wyleczyć w ciągu od jednego do trzech dni. Aby to osiągnąć należy poddać się prostej i skutecznej metodzie leczenia, która ma w Polsce być powszechnie znana, jednak lekarze – jak sądzi Jerzy Zięba – z niewyjaśnionych powodów mają się jej obawiać.

Według Jarosława Pinkasa pełniącego funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Andrzeja Matyji, będącego Prezesem Naczelnej Rady Lekaskiej treści publikowane przez Ziębę w przestrzeni wirtualnej zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Pełnie swoich obaw wyrazili oni w oficjalnym oświadczeniu:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie weryfikacji merytorycznej poniższych materiałów video:

https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/201332567654906

https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/794481784388927

https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/584563839059884https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/212787799888522

pod kątem zgodności przedstawionych w nich informacji, dotyczących leczenia i postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem, z oficjalnymi rekomendacjami przedstawionymi przez GIS, Ministerstwo Zdrowia, WHO oraz aktualną i zweryfikowaną wiedzą medyczną.

Powyższe materiały są publicznie dostępne na fanpage portalu Facebook: „Ukryte Terapie – Jerzy Zięba” i mają bardzo dużą oglądalność (dziesiątki tysięcy wyświetleń każdy), a także są wielokrotnie wtórnie udostępniane i mogą mieć istotny wpływ na zachowanie osób zakażonych w przypadku pojawienia się koronawirusa w Polsce. […]

Oświadczamy, że informacje upowszechniane na ww. stronach internetowych w związku zagrożeniem ze strony nowego koronawirusa stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stanowczo podkreślamy, iż informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną.

Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku w korzystaniu z dostępnych w Internecie informacji, często przekłamanych lub nieprawdziwych, przez co mogących w efekcie spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu.

Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudo poradami lub pseudo terapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących. Jest to działanie szczególnie groźne i niebezpieczne. […]”

Źródła:

https://www.bitchute.com/video/DCumroWern3t/

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://nil.org.pl/aktualnosci/4391-nrl-i-gis-ukryte-terapie-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu