Pierwsza dama nie otrzyma wynagrodzenia. Wbrew krążącym w sieci informacjom, ostatnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące wynagrodzenia osób piastujących najwyższe urzędu w państwie, nie obejmuje małżonki prezydenta.

W ostatnim czasie emocje w społeczeństwie wzbudzała kwestia podwyżki wynagrodzeń osób sprawujących funkcje kierownicze w państwie, wzrostu wynagrodzenia Prezydenta RP, byłych prezydentów oraz samorządowców. W tym kontekście pojawiły się także głosy o kontrowersyjnym projekcie rzekomo zakładającym przyznanie wynagrodzenie pierwszej damie. Wpisy informujące o przyznaniu wynagrodzenia małżonce prezydenta pojawiły się na Facebooku i Twitterze.

Twitter/Screen

Rozpowszechniana informacja nie odpowiada jednak rzeczywistości, a pierwsza dama nie otrzyma wynagrodzenia. Należy bowiem wskazać, iż kwestia wynagrodzenia pierwszej damy nie występuje na gruncie odpowiednich aktów normatywnych i materiałów legislacyjnych, tj.

-ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

-rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

-rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego,

-projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie oraz niektórych innych ustaw.

Mimo iż ten kontrowersyjny i niepopularny temat obecny jest w debacie publicznej od wielu lat, kończy się jedynie na słowach. W 2020 r. rząd PiS zamierzał wprowadzić podwyżki dla parlamentarzystów, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów, a także przyznać wynagrodzenie pierwszej damie. Z pomysłu tego jednak się wycofano.

Choć temat jest niepopularny, nie sposób pominąć pewnych niespójności, które występują w obecnym systemie. Portal money.pl zwraca uwagę na fakt, iż małżonka prezydenta nie tylko nie pobiera wynagrodzenia, ale także nie ma odprowadzanych składek emerytalnych w czasie pełnienia funkcji publicznej, a składki za pierwszą damę opłaca prezydent.

Jak informuje wspomniany portal, wydaje się, iż najbliżej porozumienia w tej kwestii parlamentarzyści znajdowali się, zaraz po wycofaniu przez PiS wspomnianego projektu podwyżek, kiedy to do Sejmu wpłynęła petycja, w której podnoszono, iż sytuacja, w której z jednej strony oczekuje się, iż małżonka prezydenta stanie się osobą publiczną, a jednocześnie będzie sprawowane funkcje realizować za własne pieniądze, bez wynagrodzenia i zabezpieczenia emerytalnego. O potrzebie uregulowania tej kwestii w przepisach pozytywnie wypowiadali się zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i opozycji. Ci ostatni wskazywali jednak, iż inicjatywa w tej sprawie powinna wyjść od Marszałka Sejmu. Od tego czasu kwestia wynagrodzenia pierwszej damy nie została podjęta.

Zatem należy stwierdzić, iż pierwsza dama nadal nie będzie otrzymywała wynagrodzenia, a nowo przyjęte regulacje niczego w tej kwestii nie zmieniają.

Źródła:

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/8219775,podwyzka-politycy-zarobki-wynagrodzenie-pis-prezydent-sejm-samorzad.html

https://www.money.pl/gospodarka/wynagrodzenie-pierwszej-damy-poslowie-zgodni-ale-jest-zgrzyt-6596850420579296a.html

https://demagog.org.pl/fake_news/pierwsza-dama-otrzyma-pensje-w-wysokosci-18-tys-zlotych-fake-news/

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego,

Projekt ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie oraz niektórych innych ustaw.

Fot: Wikimedia Commons