Nie będzie obowiązku szczepień przeciwko Covid-19, ani też kar za negowanie pandemii, w związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Wbrew krążącym w sieci twierdzeniom projekt ustawy, nie przewiduje takich rozwiązań.

W związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, w sieci pojawiły informacje ostrzegające przed rozwiązaniami, które rzekomo miały znaleźć się w ustawie. Wskazywano, iż wskutek nowych przepisów ludzie będą zmuszani do szczepień. Informowano także, o rzekomych karach za negowanie pandemii Covid-19.

Twitter/ScreenInformacje przekazane w treści tweeta nie są jednak zgodne z prawdą.

Nie będzie obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19

„Ustawa 1449”, który to numer został wyszczególniony w grafice, będącej elementem tweetu to właściwie projekt zmian do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Co zakłada ów projekt? W tekście projektowanego aktu nie pojawiają się treści wskazujące na wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko Covid-19. Pojawia się natomiast sformułowanie, które wskazuje, iż szczepienia te będą miały charakter nieobowiązkowy.

„Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, takich jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19”- czytamy w projekcie ustawy.

Co więcej, do wskazanego projektu ustawy, dołączony jest także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Akt ten zawiera katalog chorób zakaźnych, które będą objęte obowiązkiem szczepień i nie ma wśród nich choroby Covid-19. Są to:

1) błonica;

2) gruźlica;

3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

5) krztusiec;

6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka)

7) odra;

8) ospa wietrzna;

9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

10) różyczka;

11) tężec;

12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

13) wścieklizna;

14) zakażenia wywołane przez rotawirusy

Z projektu ustawy jednoznacznie wynika więc, iż szczepienia przeciwko Covid-19 nie będą obowiązkowe.

Nie będzie kar za negowanie pandemii

W kwestii domniemanych kar za negowanie pandemii Covid-19, projekt ustawy nie przewiduje tego rodzaju sankcji.

Ustawa przewiduje kary finansowe w dwóch sytuacjach. Pierwszą jest nieudzielenia informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego, drugą naruszenie obowiązku monitorowania występowania wariantów koronawirusa.  

W pierwszej sytuacji chodzi o przekazywanie informacji o osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę, zmarłych z powodu choroby zakaźnej, czy też, osobach, które mogły mieć styczność z osobami, z wymienionymi wcześniej osobami oraz posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.

Nie chodzi tu więc o wypowiedzi negujące pandemię, ale o zatajanie istotnych informacji dotyczących np. kontaktu z zakażonym. W przypadku nieudzielenia tych informacji albo udzielenia ich w niepełnym zakresie, bądź udzielenia informacji nieprawdziwej, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

Drugi przypadek możliwej kary dotyczy zaniechań podmiotów zajmujących się diagnostyką. Obejmuje naruszenia zadań w ramach procedury monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2, np. poprzez nieprzekazanie właściwym podmiotom materiału biologicznego pobranego od osób, u których uzyskano dodatni wynik badania testu diagnostycznego. W tym przypadku również może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

W żadnym z powyższych przypadkach nie chodzi więc o monitorowanie wypowiedzi i badanie poglądów na temat pandemii.

Zatem nie, wskutek nowelizacji nie będzie obowiązkowych szczepień na Covid-19, ani kar za negowanie pandemii.

O sprawie pisał również portal factcheckingowy fakehunter.pap.pl.

Źródła:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/755E350D264127B0C12587260031AA36/%24File/1449.pdf

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1449

https://fakehunter.pap.pl/raport/fb7f5307-00a0-411c-8b84-39a1cf1766ec

Fot: Pixabay.com