Nie jest prawdą informacja, zgodnie z którą żołnierze WOT odmawiają służby z powodu zaległości w wypłatach wynagrodzeń. Pojawiające się w mediach informacje zdementował w oficjalnym oświadczeniu rzecznik formacji.

Na początku maja w mediach pojawiła się informacja sugerująca, iż Wojska Obrony Terytorialnej zalegają z wypłatami wynagrodzeń dla żołnierzy. W związku z tym jedna z kompanii miała wysłać pismo do dowództwa WOT, informując, że do momentu wypłaty wynagrodzeń nie będą wykonywali czynności służbowych.

Wskazane informacje zdementował rzecznik WOT płk Marek Pietrzak, informując, że nie jest prawdą, jakoby zaległości wynosiły 6-8 tys. zł. na żołnierza, a w skrajnych przypadkach 15 tys. zł. Jak wskazał, Baza Lotnictwa Szkolnego do połowy kwietnia wypłaciła wszystkie zaległości w wypłatach należności finansowych, występujących do końca marca, a następnie na bieżąco wypłacała należności za kwiecień.

Rzecznik podkreślił, iż nie jest prawdą, aby do dowództwa WOT trafiło wspomniane oświadczenie żołnierzy jednej z kompanii. Zdementował także wiadomość, jakoby żołnierze odmawiali służby z powodu niewypłaconych należności, wskazując, iż w WOT nie odnotowano ani jednego takiego przypadku.  

Rzecznik wyszczególnił także nieścisłości zamieszczone w artykule informującym o zaległościach, w którym jeden z informatorów wskazuje, iż służył w trzecim batalionie 9 Łódzkiej Brygady OT, podczas gdy jednostka ta posiada dwa bataliony.

Całe obszerne oświadczenie, szczegółowo dementujące poszczególne informacje zostało opublikowane na stronie  internetowej WOT: terytorialsi.wp.mil.pl

Źródła:

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/665898/oswiadczenie-rzecznika-prasowego-wot

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8159129,rzecznik-wot-to-nieprawda-ze-zolnierze-odmawiaja-sluzby-z-powodu-niewyplaconych-naleznosci.html

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/rzecznik-zaprzecza-ze-wot-nie-placi-zolnierzom-konfabulacje,81145.html