Częstochowska posłanka z szeregów Platformy Obywatelskiej w trakcie obrad Parlamentu w 15. grudnia 2020 r. wypowiedziała powielanego w socialmediach fakenewsach, jakoby Polacy mieli żyć coraz krócej. To nie prawda.

Źródło: Flickt/Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki/CC BY 2.0

Posłanka Izabela Leszczyna w trakcie dyskusji parlamentarnych dot. budżetu państwa powiedziała: „Powiedziałam, że to, co powinno rosnąć, spada. Na co rząd powinien przeznaczać podatki? Na to, żeby długość naszego życia rosła. Tymczasem ona spada. Już w 2017 r. i 2018 r. Polacy żyli krócej niż 2 lata wcześniej.”

Niestety Pani Izabela Leszczyna nie podzieliła się z parlamentarnym audytorium informacją, skąd zaczerpnęła tak sensacyjne dane. Zespół odfejkuj.info sprawdził powszechnie dostępne dane udostępniane rok do roku przez Główny Urząd Statystycznych i wynika z nich zupełnie co innego – różnice pomiędzy wartością najwyższą, a wartością najniższą w badanym okresie nie przekraczają połowy roku. Najprawdopodobniej efekt epidemii istotnie wpłynie na pogorszenie, zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych wyników za rok 2020, jednak jak dotąd te dane nie zostały opublikowane.

Dane z 2019 roku:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,1 lat, 
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,5 lat, 
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,1 lat, 
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,8 lat, dla mężczyzn 31,3 lat, 
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,3 lat, 
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,6 lat, dla mężczyzn 10,2 lat.

Dane z 2018 roku:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,7 lat, dla mężczyzn 73,8 lat, 
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,1 lat, dla mężczyzn 59,3 lat, 
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,3 lat, dla mężczyzn 44,9 lat, 
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,7 lat, dla mężczyzn 31,1 lat, 
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,2 lat, dla mężczyzn 19,1 lat, 
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,7 lat, dla mężczyzn 10,2 lat. 

Dane z 2017 roku:

 • dla kobiet 81,8 lat, dla mężczyzn 74,0 lat, 
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,2 lat, dla mężczyzn 59,4 lat, 
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,4 lat, dla mężczyzn 45,0 lat, 
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,9 lat, dla mężczyzn 31,2 lat, 
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,3 lat, dla mężczyzn 19,2 lat, 
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,2 lat. 

Dane z 2016 roku:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,9 lat, dla mężczyzn 73,9 lat, 
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,3 lat, dla mężczyzn 59,4 lat, 
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,5 lat, dla mężczyzn 45,0 lat, 
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 37,6 lat, dla mężczyzn 31,2 lat, 
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,3 lat, 
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,3 lat.

Dane z 2015 roku:

 • w chwili urodzenia: dla kobiet 81,6 lat, dla mężczyzn 73,6 lat, 
 • w wieku 15 lat: dla kobiet 67,0 lat, dla mężczyzn 59,0 lat, 
 • w wieku 30 lat: dla kobiet 52,2 lat, dla mężczyzn 44,7 lat, 
 • w wieku 45 lat: dla kobiet 38,0 lat, dla mężczyzn 30,8 lat, 
 • w wieku 60 lat: dla kobiet 24,5 lat, dla mężczyzn 19,0 lat, 
 • w wieku 75 lat: dla kobiet 12,8 lat, dla mężczyzn 10,0 lat.

Powyższe dane wskazują, że wypowiedź posłanki Izabeli Leszczyny nie jest prawdziwa, ponieważ parlamentarzystka odnosi lata 2018 i 2017 do lat 2016 i 2015. Warto dodać, że w stosunku do lat ’90, życie Polaków stanowczo się wydłużyło. U kobiet o 7,6 lat, a u mężczyzn o 6,5 lat.

Alarmującą informacją jest duża dysproporcja pomiędzy umieralnością kobiet, a mężczyzn. W Polsce, podobnie jak w innych państwach, dochodzi do nadumieralności mężczyzn, względem kobiet. Jednak u nas skala tego zjawiska znacznie przewyższa sytuację w większości państw europejskich. I tak w 1991 r. ta różnica wyniosła 9,2 lat, w 2001 r. różnica wyniosła 8,2 lat, by w roku 2008 wzrosnąć do 8,7 lat. W 2018 r. wyniosła 7,9 lat.

Najdłuższym potencjalnym życiem zarówno u kobiet, jak i mężczyzn mogą poszczycić się mieszkańcy Podkarpacia.

Wypowiedź zrewidował także portal fackt-checkingowy: demagog.org.pl

Źródła:

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/7C99E8E8DA73A640C12586400002CED2/%24File/23_a_ksiazka.pdf

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html