Doniesienia o rzekomych planach przejęcia przez polski rząd kontroli na Internetem poprzez powołanie „operatora narodowego” zdementował resort cyfryzacji. Jako podkreślono „operator Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa będzie świadczył usługi telekomunikacyjne wyłącznie niektórym podmiotom administracji publicznej”. Ministerstwo podkreśla także, iż podobne rozwiązania stosowane są w wielu europejskich państwach.

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, jakoby polski rząd nowelizacją przepisów ustawy o cyberbezpieczeństwie zmierzał do przejęcia kontroli nad Internetem i telefonią komórkową. Jak informowano „Nadzorowany przez rząd „operator narodowy” ma przejąć kontrolę nad internetem i telefonią komórkową. Istniejące obecnie sieci GSM będą mogły świadczyć usługi tylko za jego pośrednictwem. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Rosji, w Korei Południowej i państwach arabskich”.

Na doniesienia o rzekomych planach rządu zareagowało Ministerstwo Cyfryzacji, publikując oświadczenie, w którym wskazano, iż wspomniane informacje nie są zgodne z prawdą.

Nowy operator będzie świadczył usługi tylko niektórym podmiotom administracji publicznej

Jak podkreślono „Operator Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa będzie świadczył usługi telekomunikacyjne wyłącznie niektórym podmiotom administracji publicznej z wykorzystaniem bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej precyzyjnie określonym w projekcie ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Przykładowo, podmioty te to ministerstwa, czy urzędy obsługujące organy wykonujące zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego jak Policja”. Katalog podmiotów, o których mowa w oświadczeniu został wyznaczony w art. 76d projektu ustawy:

Projekt ustawy/screen

Widać więc wyraźnie, iż zakres podmiotów objętych „kontrolą” jest wyraźnie ograniczony.

Nie Rosja, Kora Południowa i państwa arabskie, ale Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy

Jak podkreśla resort cyfryzacji w opublikowanym oświadczeniu „podobne rozwiązania z zakresu zarządzanie sieciami w warstwie bezpieczeństwa oraz w warstwie aplikacyjnej realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki państwowe lub operatorów państwowych m.in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, czy na Węgrzech”.

Zatem nie, rząd nie przejmie kontroli nad Internetem, a planowane rozwiązania legislacyjne mają wzmocnić bezpieczeństwo instytucji publicznych.

Źródła:

https://wyborcza.pl/7,75398,27868728,internet-pod-kontrola-rzadu.html

https://wgospodarce.pl/informacje/104639-internet-kontrolowany-przez-rzad-kprm-dementuje-rewelacje-gw

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/gazeta-wyborcza-pisze-nieprawde-w-sprawie-dzialan-rzadu-w-dziedzinie-cyberbezpieczenstwa

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337950/katalog/12716619#12716619

https://biznes.wprost.pl/technologie/cyberbezpieczenstwo/10560151/internet-pod-kontrola-narodowego-operatora-rzad-tlumaczy-sie-cyberbezpieczenstwem.html

Fot: Pixabay.com