Od wielu tygodni mamy do czynienia z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Sprawę od samego początku komentują media różnych nurtów. W ostatnim czasie pojawiły się sugestie, że sytuacja spełnia znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Jest to poważna sugestia, jednak nie przystaje do realiów politycznych, które motywują sytuację przy granicy.

Kodeks Karny o zbrodni przeciwko ludzkości:

Art.  118a.  [Zbrodnie przeciwko ludzkości]

§  1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:1) dopuszcza się zabójstwa,2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§  2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie,2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem,3) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,4) dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp w inny sposób narusza wolność seksualną osoby,5) stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez kobietę w ciążę w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego,6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§  3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:1) naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania,2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Autorom artykułu zapewne chodziło o paragraf 1 ustęp 3:

„kto stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie”.

Należy jednak zaznaczyć, że działania rządu nie są ukierunkowane na stwarzanie warunków, zagrażających egzystencji kogokolwiek, ponieważ Polska nie ma obowiązku przyjmowania nielegalnych imigrantów.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że działania rządu i jego polityka względem nielegalnych imigrantów nie spełniają przesłanek zbrodni przeciwko ludzkości. Na granicy z Białorusią nie mamy do czynienia z masowym zamachem przeciwko grupie ludzi. Nie ma obecnie przepisów prawnych, które nakazywałyby wpuszczanie na teren państwa ludzi, którzy próbują przekroczyć tę granicę w sposób nielegalny. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek bronić granic Unii. Zaistniała sytuacja z pewnością nie jest prosta, ponieważ polityka, propaganda, tragedia ludzka i jego instrumentalizacja stykają się w jednym punkcie. Nie można jednak zapominać o przepisach – nie tylko unijnych, ale i krajowych. Zatem tytuł artykułu Gazety Wyborczej może manipulować czytelnikiem.

Źródła:

https://wyborcza.pl/7,162657,27768724,sytuacja-na-granicy-z-bialorusia-zaczyna-spelniac-znamiona-zbrodni.html#S.main_topic_2-K.C-B.3-L.2.glowka

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-118-a

https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/polska-nie-ma-obowiazku-przyjmowania-nielegalnych-imigrantow

https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/polska-przestrzega-prawa-miedzynarodowego-analiza-aktualnej-sytuacji-na

fot.: pixabay