Wadliwy „fake news”. Zawrotna kariera nieprecyzyjnego pojęcia

Choć wyrażenie pojawiło się w XIX wieku, to dopiero amerykańska kampania prezydencka...

Czytaj więcej