Wyłączone Wi-Fi nie poprawia jakości snu

Koalicja Polska Wolna od 5G rozpoczęła kampanie społeczną pt. „Redukujemy Smog...

Czytaj więcej