Rada Gminy nie musi indywidualnie zawiadamiać każdego kandydata na ławnika o terminie sesji

W 2019 r. organ uchwałodawczy jednej z polskim gmin podjął uchwałę dotyczącą wyboru...

Czytaj więcej