Podczas wiedeokonferencji w ubiegłym tygodniu Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stwierdził, że inflacja nie wpływa na zasobność portfela Polaków”. Wbrew jego słowom, skutki inflacji są ogromne.

 Na początek, warto wspomnieć o tym czym jest inflacja. To zjawisko ekonomiczne wskutek, którego rosną ceny dóbr i usług w gospodarce. Do najczęstszych przyczyn inflacji zaliczamy: niezrównoważony budżet państwa, ingerencję państwa w politykę emisyjną Banku Centralnego czy zbyt duża emisja pieniędzy – nieproporcjonalna do wzrostu gospodarczego.

Jeśli przyjrzymy się skutkom tego zjawiska to do najważniejszych należą: spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności i wzrost cen, usług, która jest połączona z spadkiem wartości pieniądza. Oznacza to, że za taką samą kwotę możemy kupić mniej towaru.

             Na inflacji najwięcej tracą osoby zatrudnione w branżach, w których wzrost wynagrodzeń jest najsłabszy. Inną grupą, która jest stratna to wszystkie osoby, które otrzymują transfery socjalne na przykład program 500 plus. Istotne jest to, że transfery socjalne nie ulegają waloryzacji w przeciwieństwie do pensji, które co roku są podnoszone. Natomiast ważne jest to, aby pensje pracowników rosły szybciej niż inflacja.

Według scenariusza NBP inflacja konsumencka w 2021 roku wyniesie 4,2%, jest to zdecydowanie więcej niż prognozowano w poprzedniej projekcji. W marcu NBP przewidywało inflacje aż o 1,1 punktu procentowego niższą. Według instytucji wzrost inflacji spowodowany jest z procesem dynamicznej odbudowy popytu oraz napięciami globalnych dostaw, które ,,skutkują opóźnieniami w produkcji i dystrybucji części towarów”.

            Reasumując, słowa Prezesa NBP Adama Glapińskiego są niezasadne. Wypowiedź ta być może miała na celu uspokojenie opinii publicznej. Na inflacji zyskają posiadacze aktywów w postaci akcji i nieruchomości oraz osoby zadłużone. Twierdzenie, że ,,inflacja” nie ma wpływu na zasobność portfeli Polaków jest po prostu fake newsem.

Autor:

Dawid Pieczyrak

Źródła:

https://www.money.pl/gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/inflacja/

https://businessinsider.com.pl/finanse/prezes-nbp-inflacja-nie-ma-wplywu-na-zasobnosc-portfeli-polakow/eyr4jth?

Fot: Pixabay.com