Porządek prawny Kościoła Katolickiego budzi spore emocje. Wielu ludzi nie ma jednak świadomości, jak się on w rzeczywistości przedstawia. Zdarza się, że wierni nie odróżniają między prawem boskim, prawem kościelnym, prawem natury czy naturalnymi inklinacjami. Warto znać te różnice, aby wiedzieć, w jakich aspektach możemy budować Kościół, które aspekty są zarezerwowane do wyłącznej kompetencji Stolicy Apostolskiej, a które z nich nie mogą być zmienione nawet przez Papieża.

Tok.fm. podał ostatnio relację pewnej aktywistki, walczącej o prawo do aborcji. Stwierdziła ona, że „zgodnie z prawem kanonicznym, jako wierna mam prawo do współdecydowania, w którym kierunku Kościół zmierza”.

Kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że:

Tytuł VIII
WŁADZA RZĄDZENIA

Kan. 129 – § 1. Ci, którzy otrzymali święcenia, zdolni są do sprawowania – zgodnie
z przepisami prawa – władzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego ustanowienia i
nazywana jest również władzą jurysdykcji.

§ 2. W wykonywaniu tej władzy mogą współdziałać wierni świeccy, zgodnie z
przepisami prawa.

Warto jednak zauważyć, że powyższy kanon nie odnosi się do współdecydowania, w którym kierunku podąża Kościół w aspekcie praw, które posiadają wierni. Władza odnosi się do sfery zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Są bowiem pewne prawa, które wpisują się w porządek natury lub boski. Oba przynależą do prawa wiecznego, więc są zupełnie niezmienne. Dlatego też – prawo kościelne musi być zgodne zarówno z prawem natury, jak i prawem boskim. Jeśli więc jednym z przykazań jest to, aby nie mordować innych ludzi, nikt na ziemi i w niebie nie może tego zmienić, ponieważ to prawo ma stałą, wieczną treść.

Wobec powyższego, słowa aktywistki, odwołujące się do jej rzekomego prawa współdecydowania, w którym kierunku pójdzie Kościół i czy może on zmienić treść prawa, są fałszywe. Kościół nie ma władzy, aby zmienić treść prawa natury i prawa boskiego. W związku z tym, ani Kościół ani żaden wierny, nigdy nie będzie mógł ustanowić prawa do aborcji.

Źródła:

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,27721008,za-protest-w-obronie-praw-kobiet-zrzucili-ja-ze-schodow-walczymy.html

https://www.katolicki.net/ftp/kodeks_prawa_kanonicznego.pdf

Jacek Woroniecki OP, „Katolickość tomizmu”, Warszawa 1937

fot.: pixaby