Wywołujące niepokój wśród żołnierzy informacje o rzekomych zmianach w przepisach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych dla żołnierzy zdementował Minister Obrony Narodowej. Jak wskazał w liście adresowanym do żołnierzy, nie są prowadzone działania mogące skutkować pozbawieniem uprawnionych wskazanych należności, a wojskowy system emerytalno-rentowy nie zmieni się na niekorzyść żołnierzy.

W ostatnim czasie wśród żołnierzy pojawiły się informacje, zgodnie z którymi MON planuje wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym i mieszkaniowym. Pytania dotyczące tej kwestii otrzymało Prezydium Organów Przedstawicielskich  Żołnierzy Zawodowych i przekazało ministrowi.

Informacje o rzekomych planowanych zmianach w systemie emerytalnym i rentowym zdementował Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w liście do żołnierzy, opublikowanym w „Polsce Zbrojnej”.  W liście tym minister zapewnił, iż nie są prowadzone żadne działania, które mogłyby prowadzić do pozbawienia żołnierzy wypłat należności z tytułu odpraw mieszkaniowych na dotychczasowych zasadach, nie ma również planów cięć wydatków, które mogłyby skutkować obniżeniem wysokości tych świadczeń, a wojskowy system emerytalno-rentowy nie zmieni się na niekorzyść żołnierzy.

Wyjaśnienie tej kwestii zostało zamieszczone także na twitterowym profilu MON:

Podsumowując, MON nie planuje zmiany przepisów, które skutkowałyby pozbawieniem bądź obniżeniem wypłat żołnierzom należności z tytułu odpraw mieszkaniowych.

Źródła:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MON-dementuje-pogloski-o-zmianach-w-emeryturach-i-odprawach-mieszkaniowych-dla-zolnierzy-8122816.html

https://www.tvp.info/54055424/fake-news-ministerstwo-obrony-narodowej-dementuje-szef-mon-mariusz-blaszczak-pisze-do-zolnierzy-ws-emerytur-i-mieszkan