Zaczęło się od raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego gniazdowników, czyli młodych w wieku 25-34 lat zamieszkujących z rodzicami i nieposiadających małżonka ani dzieci, a skończyło na nowych podstawach matematyki według Gazety Wyborczej. Kim są gniazdownicy? Dlaczego decydują się na pozostanie na utrzymaniu rodziców o kilka lat dłużej oraz czy 43% to tak naprawdę ponad połowa?

Według opublikowanego w lutym raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego tzw. gniazdowników, czyli osób w wieku 25-34 lat, mieszkających z rodzicami i nie posiadających małżonka ani dzieci, odsetek gniazdownictwa w Polsce wzrasta. Coraz większa liczba młodych ludzi decyduje się na pozostanie na utrzymaniu rodziców o kilka lat dłużej.

Wśród powodów wzrastającego poziomu gniazdownictwa wskazać można przede wszystkim spadek poziomu dzietności, odkładanie decyzji o założeniu rodziny „na później” oraz problemy z finansowym usamodzielnieniem się ludzi młodych. Dwie trzecie badanych wykazało się dużą aktywnością ekonomiczną – pracowali najczęściej na umowie o pracę na pełen etat. Problemem zdaje się być jednak nie tyle aktywność zawodowa, co bardzo niskie dochody osób w tym przedziale wiekowym. W ponad 60% przypadków nie posiadają oni żadnego źródła dochodu lub ich wynagrodzenie miesięczne jest niższe niż tzw. najniższa krajowa, która w 2021 r. wynosi 2800 zł. 

Po opublikowaniu raportu GUS w tym trudnym temacie wypowiedziało się wiele mediów, w tym Gazeta Wyborcza, która już chwilę po publikacji swojego wpisu na Twitterze została obśmiana przez internautów.

We wpisie GW czytamy, że „większość z nich (gniazdowników – przyp.aut.) to mężczyźni – aż 43%”. Ze względu na powstałe, w wyniku niezrozumiałego zapisu, prowadzającego jakieś nowe, nieznane zapisy matematyczne, nieporozumienie postanowiliśmy zweryfikować informacje zawarte w artykule na podstawie raportu GUS.

Okazuje się, że aż 36% młodych w wieku 25-34 lat decyduje się na gniazdownictwo. Liczba ta zwiększyła się w stosunku do roku 2005 o blisko 9%. Jest to sytuacja o tyle niepokojąca, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej o najwyższym poziomie gniazdownictwa (średnia UE – 26,8% w 2018 r.).

Główny Urząd Statystyczny poinformował ponadto, że blisko 43% mężczyzn w wieku 25-34 lat znajduje się w tym niechlubnym gronie. Jest to liczba zdecydowanie większa niż liczba kobiet, która wynosi 29%. 

Te dane w sposób nieudany próbowała przekazać również Gazeta Wyborcza, która znana z prezentowania lewicowych poglądów, chciała nakreślić wysoki odsetek młodych mężczyzn, których dotyczy problem. Skutkiem ubocznym niecelnego sformułowania było stworzenie nowych podstaw matematyki, która nie obyły się bez komentarzy.  

Michał Naszkiewicz

Źródła:

https://twitter.com/

https://zielonagora.naszemiasto.pl/raport-gus-co-trzeci-30-latek-mieszka-z-rodzicami/ar/c1-814378

fot. Unsplash.com