Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris niejednokrotnie zabiera głos w sprawach dotyczących praw naturalnych. Nie są one na pierwszy rzut oka tak oczywiste, jak by się mogło wydawać, ponieważ obecny system prawny nie egzemplifikuje ich jasno i przejrzyście. Ostatnio, fundacja zabrała głos w sprawie aborcji i przesłanek jej dokonania. W internecie pojawiła się informacja, że prawnicy wypowiadają się w przedmiocie medycyny i sugeruje, że nie powinno mieć to miejsca. W rzeczywistości, przywołane przez Instytut racje medyczne pochodzą nie od prawników ale autorytetów lekarskich.

źródło: onet.pl

Krystyna Kacpura – jak czytamy na onecie – zaznacza, że prawnicy wydali opinię medyczną i jest to absurdem. Warto mieć jednak na uwadze, że argumenty nawiązujące do innych dyscyplin, niż prawna i prawnicza są potrzebne dla rzetelności opinii i jej uzasadnienia. Jeśli więc ta opinia nawiązywała do zdrowia ludzkiego, ochrony życia, leczenia i diagnozy, jest oczywistym, że należy nawiązać do zagadnień medycznych. Jest jednak błędem twierdzenie, że przytoczone przez instytut argumenty pochodziły od prawników.

Prawidłowa interpretacja tej przesłanki wskazuje jednak, że pogorszenie stanu zdrowia psychicznego matki nie stanowi podstawy uzasadniającej przerwane ciąży. Świadczą o tym m.in. przepisy Kodeksu karnego dotyczące uchylenia bezprawności czynu polegającego na spowodowaniu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego w następstwie działań leczniczych koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety” – czytamy na ordoiuris.pl

Ponadto, Instytut powołuje się na wyniki badań i opinie specjalistów, w tym przypadku – na opinie lekarzy. Jednym z przywołanych przez fundację autorytetów medycznych jest dr Calum Miller.

dr Calum Miller – brytyjski lekarz, filozof i etyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Oxford. Przytoczył on wyniki badań pokazujących szkodliwy wpływ aborcji na zdrowie kobiety. Jak pokazuje analiza najwyższej jakości badań w tym obszarze, dokonana w 2013 r. przez prof. Davida Fergussona, aborcja wiązała się ze wzrostami wskaźników lęku o 28 proc., depresji o 13 proc, zachowań samobójczych o 69 proc., nadużywania alkoholu o 134 proc. oraz nadużywania narkotyków o 291 proc.” – czytamy na ordo iuris.pl

Podsumowując, fragmenty opinii Instytutu, nawiązujące do argumentów medycznych dotyczących aborcji i przesłanek jej wykonania, mają ugruntowanie w obecnej wiedzy medycznej, wyrażanej przez lekarzy, a nie prawników.

Źródła:

https://www.onet.pl/informacje/onetbialystok/bialystok-na-podstawie-opinii-ordo-iuris-szpital-odmowil-aborcji-ciezarnej/3dl95jw,79cfc278

https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/dziecko-uratowane-dzieki-wyrokowi-tk-szpital-w-bialymstoku-powolal-sie-na-opinie-ordo

https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/aborcja-ciosem-w-psychike-kobiety-konferencja-ordo-iuris

fot. pixabay