Projekt ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym wywołał spekulacje mediów rozważających skutki gospodarcze ewentualnego kolejnego dnia wolnego od pracy. Niektóre media sugerowały nawet, iż ustanowienia dnia wolnego od pracy chce Prezydent. Informacje jakoby 27 grudnia miał stać się dniem wolnym, nie mają jednak uzasadnienia ani w słowach Prezydenta, ani dokumentach publikowanych przez inicjatorów projektu, ani w ich deklaracjach.

Kiedy Prezydent Andrzej Duda zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie, w mediach natychmiast pojawiły się spekulacje, czy zapowiedź ta oznacza ustanowienie kolejnego dnia wolnego od pracy. Pojawiły się głosy krytyczne, wskazujące, iż byłby to już 14 w Polsce dzień wolny od pracy, co spowodowałoby m.in. zamknięcie sklepów, a efektem wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego, byłyby wielomiliardowe straty dla gospodarki. Jakkolwiek wiele z tych informacji prasowych miało charakter spekulacji, dywagujących, czy nowe święto państwowe zyska status dnia wolnego od pracy i jakie będą tego ekonomiczne skutki, pojawiły się także publikacje sugerujące, iż wola Prezydenta jest taka, by ustanowić kolejny dzień wolny. „Będzie nowe święto państwowe i dzień wolny od pracy? Tego chce Prezydent! Wiemy, kiedy wypadałoby nowe święto. Ta data ucieszy większość Polaków”.- czytamy w publikacji jednego z popularnych portali.

FB/Screen

Informacja, jakoby Prezydent chciał ustanowić kolejny dzień wolny od pracy nie jest zgodna z prawdą.

Prezydent nie powiedział, że chce by 27 grudnia był dniem wolnym od pracy

W czasie spotkania z inicjatorami projektu ustanowienia nowego święta państwowego Prezydent stwierdził, iż „Święto narodowe należne jest Wielkopolanom i bohaterom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę dla naszego kraju”. Prezydent zapowiedział także, iż niezwłocznie postara się, aby odpowiedni projekt ustawy znalazł się na biurku Marszałek Sejmu.

Przyczyną pojawienia się informacji  o tym, że Prezydent chce ustanowienia dnia wolnego od pracy 27 grudnia, mogły być żartobliwe słowa Prezydenta, który na początku swojego przemówienia stwierdził, iż nigdy by nie podejrzewał, że Wielkopolanie przyjdą do Prezydenta RP, domagając się dnia wolnego od pracy. „Ale jest świętym prawem Wielkopolan domaganie się upamiętnienia wielkiego czynu zbrojnego, jakim jest powstanie wielkopolskie”-dodał Prezydent. Ze słów tych nie wynika jednak, aby chciał ustanowienia 27 grudnia dniem wolnym od pracy.

Z projektu wynika, iż nowe święto nie będzie dniem wolnym

Dyrektor Poznańskiego Oddziału IPN Rafał Reczek, komentując inicjatywę, podkreślił, iż nowe święto nie ma być dniem wolnym od pracy. Pomysł ustanowienia 27 grudnia dniem wolnym od pracy nie został wskazany w żadnym z dokumentów opublikowanych przez inicjatorów. We wszystkich tych materiałach mowa jest o ustanowieniu 27 grudnia świętem państwowym.

Co istotne, nie każde święto państwowe musi być dniem wolnym od pracy. W Polsce zdecydowana większość świąt państwowych pozostaje dniem pracującym. Katalog dni wolnych od pracy zawiera znowelizowana ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Spośród wskazanych w art. 1 wspomnianej ustawy 13 dni wolnych od pracy świętem państwowym pozostają 3 z nich tj. święto państwowe 1 maja, Święto Narodowe 3 maja oraz Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Świętami państwowymi, którym nie przysługuje status dnia wolnego od pracy, są więc przykładowo 19 lutego- Dzień Nauki Polskiej, 1 marca- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 14 kwietnia- Święto Chrztu Polski, czy 31 sierpnia- Dzień Solidarności i Wolności.   

Zatem nie, 27 grudnia nie będzie dniem wolnym od pracy.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/kolejny-dzien-wolny-od-pracy-co-oznacza-dla-gospodarki/mb9819v

https://www.bankier.pl/wiadomosc/27-grudnia-swietem-narodowym-Kolejne-wolne-8182731.html

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001920/O/D20201920.pdf

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27533352,27-grudnia-swietem-panstwowym-to-niemal-pewne-watpliwe-czy.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce#cite_note-wolne-21

Fot: Screen/TV Republika YouTube