Polityk Krzysztof Mieszkowski, który aktualnie jest politykiem partii Nowoczesna, na łamach TVP Info w programie „Mineła8” stwierdził, że „Tak, dla mnie PRL był suwerennym krajem”. Wypowiedź polityka oczywiście zniekształca obraz rzeczywistości i fałszuje historyczne fakty.

Jeden z polityków partii Nowoczesna- Krzysztof Mieszkowski stwierdził, że dla niego PRL był suwerennym krajem. Wypowiedź ta wydaje się mocno zniekształcać historyczną rzeczywistość i jako taką, należy poddać ją weryfikacji, w kontekście kilku zasadniczych faktów.

Warto przypomnieć o tym, że Polska Republika Ludowa jest to nazwa państwa polskiego funkcjonująca w latach 1952-1989. Obowiązywała od momentu uchwalenia konstytucji PRL-u 22 lipca 1952 roku przez cały okres rządów partii komunistycznej (PZPR- Polska Zjednoczona Partia Robotnicza).

Konstytucja ta zrywała z trójpodziałem władzy państwowej, wprowadzając na wzór konstytucji sowieckiej zasadę jedności władzy państwowej. Od momentu tak zwanego „wyzwolenia” ziemi polskich spod okupacji niemieckiej, Związek Radziecki zdominował nasze państwo i doprowadził do likwidacji innych opcji politycznych. Ugrupowania te nie miały żadnego realnego wpływu na władzę. W praktyce ustawa zasadnicza była aktem deklaratywno-propagandowym.

W praktyce PRL był państwem sterowanym centralnie przez jedną partię- PZPR, która wywodziła się z ruchu komunistycznego, działając pod nadzorem Związku Radzieckiego. Często to działanie było sprzeczne z polskimi interesami.

Komunizm to specyficzny ustrój, który w swoich szlachetnych założeniach miał zapewniać całemu społeczeństwu- a szczególnie klasie robotniczej (chłopom, rolnikom), równy dostęp do wytworzonych dóbr. Faktycznie system był oparty na masowym terrorze i ciągłych represjach. Osoby o odmiennych, demokratycznych poglądach próbowały protestować, kończyło się to zwykle brutalnym atakiem ze strony milicji i służb specjalnych takich jak (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej- ORMO czy Zmotoryzowany Odwody Milicji Obywatelskiej- ZOMO).

 W nawiązaniu do słów pana Krzysztofa Mieszkowskiego należy przypomnieć, czym charakteryzuje się  pojęcie suwerenności. Badacz Jacek Czaputowicz stwierdza, że „Suwerenność charakteryzuje się wyłącznością, pełnością i samodzielnością. Wyłączność wyraża się funkcjonowaniem na danym obszarze odrębnego systemu prawa. Pełność oznacza, że zakres kompetencji państwa na jego terytorium nie jest ograniczony, chyba że przez kompetencje innych państw lub prawo międzynarodowe. Samodzielność wskazuje, że państwo wykonuje swoje kompetencje w sposób uznaniowy, i samo decyduje o zakresie własnych zobowiązań międzynarodowych”.

Podsumowując, w czasach PRL nasz kraj nie był suwerenny. Byliśmy uzależnieni w niemal każdym aspekcie od Związku Radzieckiego. Przykładem takiego działania może być odmowa władz w przystąpieniu do Planu Marshalla. Stwierdzenie tego, że Polska w czasach PRL była suwerennym krajem, jest zwyczajnie nieprawdziwe.

Źródła:

https://wpolityce.pl/polityka/483879-tego-jeszcze-nie-bylo-mieszkowski-prl-suwerennym-krajem

https://twitter.com/i/status/1220637580812783616

https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1220637580812783616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1220638234625134594%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_HYPERLINK „https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1220637580812783616?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1220638234625134594|twgr^|twcon^s3_&ref_url=https://wpolityce.pl/polityka/483879-tego-jeszcze-nie-bylo-mieszkowski-prl-suwerennym-krajem”&HYPERLINK „https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1220637580812783616?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1220638234625134594|twgr^|twcon^s3_&ref_url=https://wpolityce.pl/polityka/483879-tego-jeszcze-nie-bylo-mieszkowski-prl-suwerennym-krajem”ref_url=https%3A%2F%2Fwpolityce.pl%2Fpolityka%2F483879-tego-jeszcze-nie-bylo-mieszkowski-prl-suwerennym-krajem

https://www.focus.pl/artykul/plan-marshalla-na-czym-polegal-i-dlaczego-polska-odmowila-udzialu

https://noizer.pl/prl-co-to-takiego/

http://biblioteka.oapuw.pl/jacek-czaputowicz-pojecie-suwerennosci-w-czaputowicz-j-red-suwerennosc-warszawa-2014/

http://biblioteka.oapuw.pl/jacek-czaputowicz-pojecie-suwerennosci-w-czaputowicz-j-red-suwerennosc-warszawa-2014/

Fot:Pixabay.com