Informacja, jakoby za spacer z dzieckiem po chodniku można było dostać nawet 5000 zł kary, upraszcza zagadnienie i może wprowadzać w błąd. Prawdą jest, iż wątpliwość taka powstała w kontekście wykładni jednego z przepisów Kodeksu wykroczeń przez pewien sąd. Jednak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, doktryna oraz orzecznictwo, jednoznacznie wskazują, iż podstawą kary może być wyłącznie pozostawienie „małoletniego do lat 7 bez opieki lub nadzoru”, a nie sam fakt, przebywania przez niego na drodze.

W ostatnim czasie w sieci powróciła informacja o rzekomej możliwości zapłacenia wysokiego mandatu za spacer z dzieckiem po chodniku. Zgodnie z udostępnioną informacją, ta zwyczajna aktywność miałaby wiązać się z potencjalną karą w wysokości nawet 5000 zł.

FB/Screen

Opublikowany na FB post odsyłał do tekstu zamieszczonego na portalu dawkainformacji.blogspot.com, gdzie wskazano, iż „Sąd rejonowy w Sokółce zwrócił uwagę, że za prowadzenie dziecka za rękę po chodniku, wiezienie go autem lub podróżowanie z nim tramwajem może grozić bardzo wysoki mandat. Wszystkiemu winien jest Kodeks Wykroczeń, w którym  źle skonstruowano przepis o zakazie przebywania na drodze dziecka poniżej 7 roku życia”.

Podana informacja jest jednak niepełna i może wprowadzać w błąd, bowiem historia opisana w artykule, miała swój dalszy ciąg, zakończony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. TK powołując się na dorobek doktryny i orzecznictwa, stwierdził, iż nie może być mowy o ukaraniu za zwykły spacer, czy też o zakazie przebywania dzieci do lat 7 na drogach w ogóle, w jakiejkolwiek formie, gdyż taka interpretacja przepisu prowadziłaby do absurdu.

Mandat nie za spacer, ale za brak nadzoru nad dzieckiem

Sąd: zgodnie z art. 89 kodeksu wykroczeń dziecko do lat 7 nie może przebywać na żadnej części drogi

Historia tej informacji sięga 2019 r. kiedy to Sąd Rejonowy w Sokółce, rozpoznając wniosek o ukaranie dwóch kobiet, obwinionych o zezwolenie na poruszanie się dzieciom poniżej 7 roku życia wiejską drogą, powziął wątpliwości w zakresie interpretacji przepisu art. 89 Kodeksu wykroczeń, stanowiącego, iż „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Analizując przepis, sąd stwierdził, iż „Brak zawężenia miejsca wykroczenia do któregoś z ww. elementów oznacza wprost, że dziecko do lat 7 nie może przebywać na żadnej części drogi, w tym także na chodniku i drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Stąd wynika wprost również zakaz przebywania dziecka do lat 7 w samochodzie, tramwaju, pociągu, autobusie, wózku dla dzieci, furmance, rowerze i jakimkolwiek innym pojeździe”. W związku z tymi wątpliwościami sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym w zakresie zgodności tego przepisu z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny: „art. 89 kw przewiduje odpowiedzialność, za pozostawienie „małoletniego do lat 7 bez opieki lub nadzoru”

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż po pierwsze konieczne jest zastosowanie wykładni systemowej, uwzględniającej treść art. 43 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym „Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat”. Powołując się na stanowisko doktryny, TK stwierdził, iż art. 89 k.w. przewiduje odpowiedzialność, za pozostawienie „małoletniego do lat 7 bez opieki lub nadzoru, do którego sprawca był zobowiązany”.

Co więcej „Trybunał Konstytucyjny ustalił, że we wszystkich komentarzach do tego przepisu opublikowanych od 1980 r. wyraźnym warunkiem odpowiedzialności za określone w tym przepisie wykroczenie jest więc pozostawienie małoletniego do lat 7 na drodze publicznej bez opieki”.

TK przywołał także wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 2016 r., w którym sąd stwierdził, iż „Radykalnie formalistyczna interpretacja przepisu art. 89 k.w. prowadziłaby do absurdalnego wniosku, że wykroczenia tego dopuszcza się każdy, kto nie trzyma dziecka za rękę w trakcie spaceru lub nie unieruchamia go w inny sposób”.

Zatem informacja, jakoby zwykły spacer z dzieckiem mógł zakończyć się mandatem do 5 000 zł, wprowadza w błąd.

O sprawie pisał także portal factcheckingowy Demagog.org.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/mandat-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku/665v1hq

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,25176263,mandat-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku-wedlug-prawa-moze.html

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,25176263,mandat-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku-wedlug-prawa-moze.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1429358,dziecko-na-chodniku-wykroczenie-mandat.html

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=21676&dokument=19599&cid=1#uzasadnienia_czesc_19599_III

https://demagog.org.pl/fake_news/mandat-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku-fake-news/

Fot: Pixabay.com