Belgijska minister ds. równości Sarah Schiltz przekonywała w ostatnich dniach, że aborcja jest podstawowym prawem człowieka w demokratycznym państwie prawa. Kobiety zaś powinny móc decydować o swoim ciele i nie powinny być zmuszane do rezygnowania ze swoich życiowych szans. Niejednokrotnie podkreślała, że aborcja jest podstawowym prawem w demokratycznym państwie prawa. Jest to jednak informacja fałszywa.

źródło: oko.press

Po pierwsze, warto zauważyć sprzeczność w rozumowaniu przedstawionym przez belgijską minister ds. równości. Z jednej strony twierdzi, że dostęp do aborcji, czyli nieograniczona możliwość zabijania nienarodzonych dzieci to podstawowe prawo. Z drugiej jednak podkreśla, że „gdy państwo nie chroni obywateli i obywatelek do akcji musi wkroczyć społeczeństwo”. Widać więc, że pani minister chce równocześnie mordować ludzi, jak i ich chronić. Takie rozumowanie jest wewnętrznie sprzeczne, czyli absurdalne.

Po drugie, żaden akt krajowy ani międzynarodowy nie stwierdza, że aborcja jest podstawowym prawem człowieka w systemie demokratycznym.

Przykładowe regulacje prawne dotyczące ochrony życia stanowią:

  • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), stwierdza, że „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości” (art. 2 ust. 1).
  • Orzeczenie TK z 28.5.1997 r., K 26/96, OTK ZU 1997/2/1 – w demokratycznym państwie największą wartością jest życie, musi ono znajdować się pod ochroną konstytucyjną, na każdym etapie rozwoju
  • Art. 2. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04. – 1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego, skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę.

Żaden akt prawny nie stanowi, że dostęp do aborcji jest podstawowym prawem w demokratycznym państwie prawa. To musiałoby skutkować koniecznością regulacji aborcji w każdym państwie-sygnatariuszu aktu, który by owo prawo określało, a tak nie jest. Przeciwnie – mnogość aktów prawnych chroni życie i to je określa podstawowym prawem.

W związku z tym, wypowiedź ministra ds. równości – Sarah Schlitz – jest informacją fałszywą i stanowi co najwyżej jej osobistą, prywatną opinię.

Źródła:

https://oko.press/to-precedens-rzad-belgii-ufunduje-polkom-dostep-do-aborcji-za-granica/

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5861/prawo_dziecka_do_zycia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2016/3/218-223.pdf