RMF FM podało informację, że Komisja Europejska miała wydać decyzję w sprawie okresu, w jakim biuro podróży zobowiązane jest rozliczyć się z klientem za niezrealizowany wyjazd turystyczny. Według radia, KE nie zgadza się na wydłużenie czasu zwrotu gotówki za niezrealizowaną usługę, a Polska ma czas do 2 czerwca, aby dostosować się do tych zmian. Ministerstwo Rozwoju zdementowało jednak doniesienia stacji.

Pod koniec marca Sejm przyjął pierwszą ustawę antykryzysową, w której zostały umieszczone przepisy mające na celu uratowanie przedsiębiorców przed bankructwem. rt.. 15 ust.1 tej ustawy stanowi:

„Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki”.

Na mocy tego artkułu nastąpiła zmiana przepisów i wydłużenie czasu obowiązywania umowy o kolejne 180 dni. Od tego momentu liczy się 14 dni jakie biuro podróży ma na zwrot gotówki. Radio RMF FM podaje, że Komisja Europejska miała zanegować prawidłowość polskich przepisów, wydając decyzję, w której nakazałaby do 2 czerwca zmienić prawo pod groźbą wszczęcia procedury o naruszenie prawa unijnego.

 „Zgodnie z unijną dyrektywą, jeżeli podróż została odwołana z powodu nadzwyczajnych okoliczności, a taką jest pandemia, to klient biura podróży ma prawo do zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. Polskie władze wydłużyły jednak ten okres do 180 dni, co leży w interesie branży turystycznej” – czytamy w artykule.

Głos w sprawie zabrał Rafał Szlachta, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, dementując doniesienie RMF.

„Nie mamy takiej informacji. To jakiś fake news, totalna bzdura” – powiedział cytowany przez rp.pl.

Jak pisze dziennikarz „Rzeczpospolitej”, Filip Frydrykiewicz, „zaliczki i całe wpłaty klientów zbierane od kilku miesięcy na poczet ich wyjazdów wiosennych i późniejszych, zainwestowali w zagwarantowanie sobie miejsc w hotelach i samolotach. Dzisiaj tych pieniędzy nie mogą odzyskać, hotelarze twierdzą, że też mają swoje wydatki. Touroperatorzy nie mają też takiej gotówki, żeby je oddać klientom. Konieczność oddania w ciągu 14 dni gotówki – a chodzi o 1,5 miliarda złotych – spowodowałoby prawdopodobnie bankructwo zdecydowanej większości organizatorów turystyki, których jest w Polsce około 4700”.

Jakub Soremba

Autor jest studentem prawa na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się polityką, sportem i liturgią Kościoła katolickiego.

Źródła

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-zwrot-gotowki-w-ciagu-14-dni-za-odwolana-wycieczke-polska-ma,nId,4494887

https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/28164-fake-news-bruksela-zada-od-polski-wycofania-sie-ze-180-dni

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf