Informacja o funkcjonowaniu hotelu i restauracji sejmowych wobec restrykcji pandemicznych, z którymi od października zmagać musi się branża gastronomiczna i hotelarska, wywołała oburzenie komentujących. Informacja ta nie jest jednak dokładna, nie uwzględnia bowiem, że sejmowy hotel i restauracje wprawdzie działają, jednak w takim samym reżimie sanitarnym jak inne obiekty tego rodzaju.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, zgodnie z którymi hotel i restauracja sejmowa miały być czynne mimo obowiązujących obostrzeń. Wskazana informacja zbulwersowała opinię publiczną z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną lub hotelarską, wskutek obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 ponoszą ogromne straty.

Wskazana informacja okazała się jednak nieprawdziwa. Zgodnie z informacjami udzielonymi portalowi Konkret 24 przez Centrum Informacyjne Sejmu, restauracje sejmowe działają na zasadach analogicznych jak pozostałe obiekty, świadczące tego rodzaju usługi. 

Jak ustalił wskazany portal Konkret24 w rozmowie z parlamentarzystami, obie funkcjonujące w Sejmie restauracje serwują wyłącznie posiłki na wynos. Poseł KO Franciszek Sterczewski wskazał, iż posłowie spożywają posiłki zamówione w sejmowych restauracjach bądź na korytarzach, bądź w pokojach pracy posłów.

Należy wskazać, iż kwestia funkcjonowania hotelu sejmowego „Dom poselski” została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021, dopuszczającym funkcjonowanie tego obiektu, obok m.in. hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych, hoteli dla osób wykonujących zawód medyczny, czy dla kierowców wykonujących transport drogowy. Prawo do zakwaterowania w hotelu sejmowym „Dom poselski”  przysługuje tym posłom, którzy nie są zameldowani w Warszawie na pobyt stały, ani nie posiadają prawa do lokalu w tym mieście.

Należy zatem wskazać, iż restauracje sejmowe działają na analogicznych zasadach jak inne obiekty gastronomiczne, kwestia hotelu poselskiego została natomiast odrębnie uregulowana w rozporządzeniu. Funkcjonowanie wskazanych obiektów nie narusza więc obowiązujących przepisów związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu się koronawirusa.

Źródła:

https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/hotel-i-restauracja-sejmowa-czynne-tak-ale-zgodnie-z-obostrzeniami,1058569.html

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=C522317FF367B40FC1257A78002BE7A3&symbol=FAQ_KOMUNIKAT

https://innpoland.pl/165583,czy-restauracja-sejmowa-dziala-kancelaria-sejmu-serwuje-posilki-na-wynos

https://demagog.org.pl/fake_news/bufet-sejmowy-jest-otwarty-w-czasie-pandemii-fake-news/

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Fot: Pixabay