Ośrodek Analiz Cegielskiego rozpoczyna realizację nowego projektu informacyjnego adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz ich rodziców, którego zasadniczym celem jest edukacja w zakresie wystrzegania się dezinformacji, jej szkodliwego funkcjonowania w życiu publicznym oraz informowanie jak się przed nią ochronić.

POBIERZ PUBLIKACJĘ DOT. DEZINFORMACJI:

https://snd.osrodekanaliz.pl/?fbclid=IwAR28qWnrVqhUbGErejAmTIGnPUhVXnZ-fyXqERfdfMrFcHSDiEeksVXIt6g

Celem projektu są działania edukacyjne zorientowane na budowanie świadomości uczniów szkół średnich w zakresie coraz poważniejszego zagrożenia, jakim jest dezinformacja.

Dzięki lekcjom prowadzonym we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz materiałom edukacyjnym projekt ma pomagać w budowaniu większej odporności na wrogie działania w środowisku informacyjnym.

Dezinformacja podmywa fundamenty społeczeństw zachodu, podważając zaufanie do instytucji, władz, sojuszy militarnych, szerząc chaos i nieufność. Wszelkie kryzysy powodują intensyfikację tego zjawiska – czego przykładem jest pandemia SARS-COV-2, która stała się okazją do licznych kampanii dezinformacyjnych na całym świecie.

Każdego dnia jesteśmy zalewani tak dużą ilością informacji, że nie sposób zweryfikować każdą z nich. Powinniśmy jednak starać się ograniczyć ryzyko, zachować ostrożność i być bardziej świadomym odbiorcą. W jaki sposób? Poprzez swoistą higienę informacyjną oraz czytanie portali fact-checkingowych takich jak np. Odfejkuj.info.

Dezinformacja stanowi istotne zagrożenie dla naszego społeczeństwa, dlatego ogromną rolę pełni edukacja i budowanie świadomości w tym przedmiocie. Jest to szczególnie istotne w kontekście młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają dorosłe uczestnictwo w życiu publicznym i są szczególnie zaangażowanymi użytkownikami nowych mediów stanowiących najważniejszy środek rozprzestrzeniania dezinformacji, tym samym są jednocześnie szczególnie narażeni na działanie dezinformacyjnych zabiegów. Rozwój krytycznego myślenia pozwalający na samodzielne dokonywanie selekcji informacji jest bezcenną umiejętnością, która pozwoli młodym ludziom nie zagubić się w świecie, w którym zewsząd otaczają ich nowe informacje, w których często prawda miesza się z manipulacją czy fałszem.

  • Zajęcia Sposób na dezinformację realizowane przez Ośrodek Analiz Cegielskiego w ramach projektu „Młody człowiek w świecie dezinformacji” ukierunkowane są na przekazanie uczniom szkół ponadpodstawowych kluczowej wiedzy na temat tego, czym jest dezinformacja, w jaki sposób działa, a także jak można się przed nią chronić.
  • Projekt obejmuje przeprowadzenie 50 lekcji w szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które zgłoszą chęć współpracy i zakwalifikują się do programu. Przedstawiciele wybranych organizacji przejdą szkolenie na temat dezinformacji, wystąpień publicznych oraz właściwego przekazywania wiedzy.
  • Lekcje w szkołach będą prowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Analiz Cegielskiego i zgodnie ze scenariuszem ułożonym przez organizatorów.
  • Do dyspozycji wykładowców będą również przygotowane przez OAC użyteczne poradniki oraz krótki film na temat mechanizmu działania dezinformacji.

Dezinformacja jest jednogłośnie wskazywana jako jedno z największych aktualnych zagrożeń dla państw Zachodu, dlatego tak istotne jest by młodzi ludzie zrozumieli czym jest i jak mogą się przed nią bronić.

Źródła:

https://snd.osrodekanaliz.pl/?fbclid=IwAR28qWnrVqhUbGErejAmTIGnPUhVXnZ-fyXqERfdfMrFcHSDiEeksVXIt6g