Nowa inicjatywa Rafała Trzaskowskiego opatrzona została wielkim hasłem „Nowej Solidarności”. Nawiązanie do dziedzictwa legendarnej inicjatywy społecznej wydaje się nierozerwalnie sprzężone z szerokim odzewem i przede wszystkim zaangażowaniem licznej grupy osób. Tymczasem, nowo powstały podmiot nie wykazuje ani spójności ideowej, ani organizacyjnej, ani nawet elementarnych przejawów masowości. Wystarczy wejść w zakładkę „polityka prywatności” portalu startujemyzruchem.pl by przekonać się, że nowy podmiot nazywa się Fundacja Rafała Trzaskowskiego, w której zarządzie zasiada on jako jedyny.

Analizując poszczególne aspekty nowo powstałego podmiotu zwraca uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, inicjatywa opatrywana jest różnymi określeniami, począwszy od „Nowej Solidarności”, przez „Ruch”, skończywszy na „Fundacji”, czyli właściwie określeniu formy organizacyjno-prawnej, w jakiej podmiot ten funkcjonuje w obrocie prawnym.

Nie ma także spójności w zakresie podstawowych założeń, znajdujących się u podstaw tworzenia inicjatywy, na co wskazują słowa samego Trzaskowskiego piszącego o „poszukiwaniu tego, co łączy”. Ponadto zabieg poszukiwania wydaje się nie korespondować z określonymi już względnie precyzyjnie w rejestrze celami działania fundacji.

Niekorzystnie wygląda także kryterium społeczności w perspektywie organizacyjno-prawnej. Z informacji dostępnych na stronie rejestr.io wynika bowiem, że Trzaskowski jest jedynym członkiem zarządu i jednocześnie prezesem fundacji. Co więcej organem mającym nadzorować działalność fundacji jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz prezydent m.st. Warszawy. Jest to następstwo faktu, że właściwego starostę do nadzoru nad fundacją określa się według kryterium siedziby organizacji. W przypadku Fundacji Rafała Trzaskowskiego jest to ul. Melomanów 10/4 w Warszawie,

Należy podkreślić, iż sam Trzaskowski określa swoją inicjatywę mianem „wielkiego ruchu”, implikując tym samym fakt szerokiego zaangażowania społecznego. Elementów wskazujących na taki stan rzeczy, w poszczególnych segmentach konstytuujących inicjatywę z pewnością, obecnie nie widać. Po kilku dniach od ogłoszenia, zainteresowanie inicjatywą zadeklarowała tylko 3599 osób, co z pewnością nie stanowi proporcjonalnej reakcji na tak wielkie zapowiedzi Trzaskowskiego.

Źródła:

https://rejestr.io/krs/859302/fundacja-rafala-trzaskowskiego

https://www.tysol.pl/a54787-Malo-ambitna-nazwa-ruchu-Trzaskowskiego-Falstart-organizacyjny-nowej-inicjatywy

https://twitter.com/trzaskowski_/status/1315002825743704067

https://www.tvp.info/50282859/fundacje-trzaskowskiego-nadzoruje-trzaskowski-szczegoly-nowej-solidarnosci

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

https://www.facebook.com/241666729899724/posts/770090000390725/