Na portalu Newsweek redaktor Jarosław Makowski wyraził pogląd, jakoby protestanci wierzyli w tego samego Boga, co katolicy. Różnice doktrynalne obu wyznań są znaczące, dlatego przyjrzyjmy się problemowi nieco bliżej.

„Kościoły protestanckie wierzą w tego samego Boga, czytają to samo Pismo Święte.” – pisze Jarosław Makowski.

Rozłam w XVI wieku dokonany przez Martina Lutra poskutkował wyodrębnieniem się zupełnie nowej doktryny, a ów fakt prof. Massimo Viglione nazywa rewolucją. Doktryna, która zaprzecza innej, nie może być jednak z nią zrównana.

Zgodnie bowiem z tomizmem, Bóg jest bytem absolutnym i doskonałym, dającym człowiekowi wolną wolę. Martin Luter postulował natomiast, iż jest On sprawcą wszelkich poruszeń, zarówno dobrych, jak i złych – jawi się ponadto jako byt ewolucyjny i niesamoistny, ponieważ każdy ma do niego dostęp – stąd teza o powszechnym kapłaństwie. Taki byt nie jest absolutem. Protestancki akt stworzenia to wewnętrzny proces ewolucji samego Boga. Taki Bóg – który potrzebuje niższych bytowości do własnego istnienia, nie jest Bogiem.  Luter twierdził, że „Bóg nie może być Bogiem, zanim najpierw nie stanie się diabłem”. Jest zatem również wewnętrznie sprzeczny. Natomiast katolicki Bóg jest bytem niesprzecznym oraz wolnym – dzięki czemu człowiek również jest bytem wolnym i rozumnym. W „de servo arbitrio” Luter postulował zupełnie odmienne nauczanie, przekonując, że człowiek nie dysponuje wolną wolą oraz że jest ona „wierutnym kłamstwem”.

Należy więc wyciągnąć wniosek, że obie doktryny różnią się od siebie nie tylko pod względem teologicznym, ale również filozoficznym, prawnym, antropologicznym. „Między nauką katolicką a protestancką nie ma ani jednego pomostu” – stwierdza prof. Guz. Twierdzenie, zawarte na łamie newsweeka, jakoby katolicy i protestanci wierzyli w tego samego Boga, jest zatem fałszem, co poświadczają analizy teologiczne i rozprawy naukowe.

Źródła:

https://www.newsweek.pl/opinie/minister-czarnek-opowiada-bzdury-na-temat-katolicyzmu-i-chrzescijanstwa/we1yrjy

https://www.youtube.com/watch?v=96eTfsJZFkk

https://www.youtube.com/watch?v=3Z6pL3c0_wo

M. Luther, Disputation against scholastic theology [w:] J. Atkinson, Luther. Early theological writings, Louisville 2006,

M. Luther, Table Talk, Grand Rapids 2004,

M. Luther, De servo arbitrio,

P. Lisicki, Luter. Ciemna strona rewolucji, Warszawa 2017,

J. Witte, Law and protestantism, Cambridge 2004,

J. Woroniecki OP, Katolickość tomizmu, Warszawa 1938.

Fot. Pixabay.com