Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie naruszył prawa, kupując od LP nieruchomość. Doniesienia medialne o rzekomych nadużyciach w zakresie nabycia nieruchomości zdementowano w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Lasów Państwowych. Wskazano na pełną zgodność transakcji z odpowiednią procedurą wynikającą z ustawy z 1991 roku, przyznającej pracownikom Lasów Państwowych prawo pierwszeństwa w przypadku sprzedaży nieruchomości należących do LP.

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja sugerująca, iż obecny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, miał z naruszeniem przepisów kupić od Lasów Państwowych dom, korzystając z 95% bonifikaty. Informacje o rzekomych nadużyciach znalazły się w artykułach Onetu i Gazety Wyborczej. Oburzenie sprawą wyraziło wielu polityków opozycji, którzy wskazywali  na skandaliczny tryb zakupu, bulwersujący charakter sprawy i konieczność jej wyjaśnienia.

Na stronie internetowej Lasów Państwowych został opublikowany komunikat dementujący nieprawdziwe informacje w tej sprawie. W oświadczeniu podkreślono, iż „wszelkie sugestie zawarte w artykułach Gazety Wyborczej i Onet-u jakoby jakiekolwiek działania Andrzeja Koniecznego związane z zakupem przez niego nieruchomości naruszały prawo lub zasady uczciwości są nieuprawnione”. Wskazano, iż Lasy państwowe od 1997 roku sprzedają zbędne lokale mieszkalne na podstawie znowelizowanej wówczas ustawy o lasach.

Zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. „Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%”.

W rozmowie z serwisem tvp.info rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska wskazała, iż nieruchomość spełniała ustawowy wymóg w zakresie wartości księgowej netto (zgodnie z ustawą ta kwota nie może przekraczać 100 tys. zł.), która w przypadku tej nieruchomości wynosiła 97 tys. zł.

Z informacji udostępnionych przez Lasy Państwowe wynika, iż w latach 2016-2020 LP sprzedały łącznie 1230 lokali mieszkalnych.

W treści komunikatu podkreślono także, iż Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze sprzedaży, oraz o przysługującym dyrektorowi jako najemcy prawie pierwokupu. Poinformowano, iż w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej odnośnie nabycia nieruchomości, Andrzej Konieczny skierował pozew do sądu przeciwko osobie, która zainicjowała kampanię pomówień.

Źródła:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/wyjasnienia-ws-wykupu-lokalu

https://www.tvp.info/53047552/onet-i-gw-atakuja-lasy-panstwowe-demaskujemy-fake-newsy-nt-dyrektora-andrzeja-koniecznego

https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/dyrektor-lasow-panstwowych-kupil-od-lasow-dom-za-9-tys-opozycja-zawiadamia-nik/7zncn74

Fot: Pixabay