Sensacyjnie w perspektywie współczesnej wyglądają zasady postępowania usystematyzowane w kodeksach nauczycieli z 1872 i 1915 r. Zakaz łączenia pracy nauczyciela z małżeństwem czy też ściśle sprecyzowany czas wolny to osobliwości, które dziś wydają się całkowicie abstrakcyjne. Czy jednak istotnie status społeczny nauczycieli, a zwłaszcza związane z nim wymagania były na przełomie XIX i XX wieku tak rygorystyczne? Weryfikujemy.

Wzbudzająca zainteresowanie grafika dotycząca brytyjskich nauczycieli przełomu XIX i XX wieku prezentuje surowe wymagania względem pedagogów. Wśród oryginalnych zasad, którymi operuje Kodeks Nauczyciela, znajdują się takie osobliwości, jak np. codzienne przynoszenie wiadra wody i kubła węgla, zezwolenie nauczycielom mężczyznom na wykorzystanie wyłącznie jednego (wyjątkowo) dwóch wieczorów tygodniowo na załatwienie spraw osobistych, czy też natychmiastowe zwolnienie bez wypowiedzenia nauczycielek, które wyjdą za mąż.

Screen/FB

Należy podkreślić, iż na przestrzeni kilkudziesięciu lat pojawiało się więcej podobnych kodeksów, najbardziej popularne są te z 1872 r. oraz z 1915 r.

Atrakcyjność wynikająca z porównania ówczesnych zasad z obecnymi stanowi często perspektywę, która zasłania istotną kwestię autentyczności kodeksów. Niejednokrotnie wskazywano bowiem na brak wiarygodnych źródeł potwierdzających rzeczywistość obowiązywania podobnych zasad w tym czasie. Jak wskazuje portal openculture.com, powołując się na ustalenia Towarzystwa Historycznego New Hampshire, źródła kodeksu nie są znane, więc nie można zaświadczyć o ich autentyczności. Co więcej, jak wskazuje portal snopes.com, nikt nie był w stanie zweryfikować autentyczności listy zawierającej rygorystyczne zasady, mimo że w ciągu kilkudziesięciu lat publikowana była w różnych gazetach, a każdy wystawca twierdził, że lista pochodzi z jego okolicy. Istotnych wątpliwość dostarcza ponadto fakt, iż analogiczne listy funkcjonowały także w odniesieniu do innych profesji jak np. pielęgniarek.

Na ciekawą okoliczność dotyczącą podobnego kodeksu zwrócił uwagę portal leadstories.com, wskazując, iż zastosowana w tekście czcionka Times New Roman została wynaleziona w 1932 r. a więc 9 lat po rzekomej dacie publikacji materiału.

Screen/FB

Powyższe argumenty dostarczają więc podstaw, by wspomniane grafiki traktować raczej jako pewien nostalgiczny sentymentalizm wywoływany urzekającą absurdalnością starego świata niż rzeczywistym miernikiem porównań obecnych czasów z życiem nauczycieli przełomu XIX i XX wieku.

Źródła:

https://www.openculture.com/2013/09/rules-for-teachers-in-1872-1915-no-drinking-smoking-or-trips-to-barber-shops-and-ice-cream-parlors.html?fbclid=IwAR2WUCAz4qDppFTnncrey5eyzJxNSqgi1hSBLnaZ4S6-lKPKG4Vn4RIuFnI

https://www.snopes.com/fact-check/1872-rules-for-teachers/?fbclid=IwAR3Uja4H0HaA5JuTIrrCe6ahwo6WZTaxzS_feWNxBDH0nEMbApBShAG_ga4

http://www.tygodnikplus.com/pl/n452/przepisy-dla-nauczycieli

https://www.facebook.com/Biskupiec.Pomorski/photos/kodeks-nauczyciela-z-1872-roku/887514891357700/

https://leadstories.com/hoax-alert/2020/06/fact-check-restrictive-teachers-contract-from-1923-not-real.html?fbclid=IwAR0cJ8H5KQSa0LbFTg1iJKg5FFVgJXzAFniDe9efJui4-FURLlLL56w77lU

Fot: Pixabay.com