Popularne twierdzenie, zgodnie z którym w Biblii sformułowanie „Nie lękajcie się” pojawia się 365 razy, zostało zweryfikowane przez biblistę ks. Wojciecha Węgrzyniaka. Duchowny ustalił, uwzględniając hebrajski oryginał oraz różne przekłady, a także poszczególne odmiany tego wezwania, iż w rzeczywistości liczba ta jest znacznie mniejsza. Nie zmienia to jednak faktu, iż wezwanie to pojawia się w najistotniejszych momentach w historii Zbawienia.

Twierdzenie, iż „Słowa nie lękajcie się” pojawiają się w Biblii dokładnie tyle razy, ile jest dni w roku tj. 365, jest bardzo popularne i regularnie pojawia się w sieci.

Informację tę, postanowił zweryfikować biblista ks. Wojciech Węgrzyniak, sprawdzając, ile razy dokładnie w Piśmie Św. Pojawia się to sformułowanie. Jak wynika z analiz duchownego, w Biblii Tysiąclecia dosłowne wezwanie „Nie lękajcie się” pojawia się 14 razy.

FB/Screen

Biblista wylicza następnie poszczególne odmiany tego sformułowania, wskazując liczbę ich występowania w tekście Starego i Nowego Testamentu:

  • „nie lękaj się – 33x;
  • nie bój się – 41x;
  • nie bójcie się – 39x;
  • nie obawiaj sie – 7x;
  • nie obawiajcie się – 6x;
  • nie trwóżcie się – 4x;
  • nie trwóż się – 1x;
  • nie drżyjcie – 2x;
  • nie drżyj – 3x;
  • nie będziesz się lękał – 1x”

Łącznie więc wezwanie „Nie lękajcie się” występuje w Biblii 137 razy

W swojej analizie ks. Węgrzyniak uwzględnia także oryginalny tekst hebrajski oraz przekłady (poza wcześniej wymienionym polskim) grecki i angielski:

FB/Screen

Zatem należy wskazać, iż sformułowanie „Nie lękajcie się”, uwzględniając poszczególne odmiany tego zwrotu, oraz różnice wynikające z poszczególnych przekładów, nie występuje w Biblii 365 razy. Nie zmienia to jednak faktu, iż doniosłość tego zwrotu podkreśla kontekst sytuacji, w których jest ono wypowiadane, a więc najistotniejsze momenty w historii Zbawienia. Wystarczy wspomnieć takie chwile jak Zwiastowanie Łk 1,30; Narodzenie Jezusa Łk 2,9-10; Ostatnia Wieczerza J 14,1,27; Ukazywanie się Jezusa po Zmartwychwstaniu Mt 28,4-5,10.

Źródła:

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-biblia-mowi-365-razy-nie-lekajcie-sie-znany-biblista-policzyl-i-oto-co-mu-wyszlo,1619741

https://www.facebook.com/wojciech.wegrzyniak1/posts/10218671372447365

https://zapytaj.wiara.pl/pytanie/pokaz/83751

https://catholic-resources.org/Bible/HaveNoFear.htm?fbclid=IwAR24SEqYDN13pmyXTaw6_MW8J5Ydz1iAON5PeRCyRoyQcj57FjPZhBSijnc

Fot: Pixabay.com