Medialne doniesienia o rzekomym przejęciu przez Jastrzębską Spółkę Węglową kopalni Tauronu, zdementował zarząd JSW. W oficjalnym oświadczeniu zaprzeczono rzekomym dążeniom spółki do odpłatnych bądź nieodpłatnych przejęć kopalni, które to plany musiałby zostać uwzględnione w strategii przedsiębiorstwa.

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja, iż Tauron Wydobycie finalnie trafi do podmiotu, wskazanego przez Skarb Państwa. Informowano także o spotkaniu, w którego trakcie JSW miała otrzymać propozycję przejęcia kopalni Brzeszcze, bądź kopalni Sobieski.

JSW zdementowała te informacje. Spółka w oficjalnym oświadczeniu poinformowała, że nie jest zainteresowana ani kupnem, ani nieodpłatnym przejęciem kopalń od Tauronu, czy innych spółek górniczych. Wskazano, iż spółka nie planuje negocjacji związanych z zakupem kopalń, ponieważ nie będzie przejmowała odpłatnie, ani nieodpłatnie aktywów węglowych. Jak podkreślono, takich działań nie przewiduje ani strategia spółki, ani żaden inny dokument. Spółka informuje także, iż wypowiedź, w której pojawił się komentowany wątek, w żaden sposób nie była uzgadniana z zarządem JSW.

Istotną okolicznością w sprawie jest fakt, iż JSW jako spółka giełdowa, jest wrażliwa na podobne spekulacje. Po ogłoszeniu informacji o rzekomym przejęciu przez JSW kopalń Tauronu kurs akcji jastrzębskiej spółki na GPW spadł z 32,22 zł do 30,54 zł. W związku z tym w oświadczeniu spółka zaapelowała także o rozwagę w składaniu tego rodzaju deklaracji JSW.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/jsw-nie-jest-zainteresowana-kupnem-ani-nieodplatnym-przejeciem-kopaln/0zjfzk8

https://www.nowiny.pl/biznes/177972-jsw-nie-ma-w-planach-przejecia-kopalni-od-taurona-zarzad-dementuje-slowa-straczynskiego.html

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=JSW

https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/jsw-nie-kupi-i-nie-przejmie-nieodplatnie-kopaln-od-taurona-i-innych-spolek-gorniczych

Fot: Pixabay