Pojawiające się w mediach społecznościowych w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych informacje o rzekomej odpłatności za uzyskanie odpustu zupełnego, nie są zgodne z prawdą. Aby uzyskać odpust w dniach od 1 do 8 listopada, należy nawiedzić w tych dniach cmentarz, modląc się za zmarłych, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego, a także pozostać wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, z którymi w Kościele Katolickim związana jest możliwość uzyskiwania odpustów za zmarłych, stała się w ostatnim czasie pretekstem do prześmiewczej manipulacji. W mediach społecznościowych pojawiła się grafika, rzekomo pochodząca z twitterowego profilu Radia Maryja, w której informowano, iż „Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. Normalnie 199PLN + VAT za duszę na rok. 1-8 listopada PROMOCJA 2 dusze w cenie jednej odpust zupełny”.

Twitter/Screen

Informacje o kosztach finansowych związanych z odpustem są nieprawdziwe

Satyryczne konto

Tweet informujący o cenach za odpust nie pochodzi z oficjalnego profilu Radia Maryja. Nie jest też nowy. Już w 2019 r. portal FakeNews.pl informował o funkcjonowaniu konta, które samo opisywało swoją działalność w następujący sposób: „POTWIERDZAMY – NASZE KONTO SŁUŻY ROZRYWCE I ZABAWIE I NIE JEST OFICIALNYM KONTEM ROZGŁOŚNI RADIOWEJ @RADIOMARYJA. WSZELKIE PODOBIEŃSTWA DO OSÓB I ZDARZEŃ KOMEDIOWO ZAMIERZONE- Radio Maryja (@Radio_Maryja), (cytowanie za fakenews.pl). Satyryczne konto już nie funkcjonuje, ale jak widać, efekty jego działalności są obecne w sieci i wciąż cieszą się zainteresowaniem internautów.

Prawdziwy profil Radia Maryja na Twitterze nie informuje o cenach za odpust

Oryginalny wpis zamieszczony na profilu Radia Maryja na Twitterze informował jedynie, iż „Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących”. Zarówno we wpisie, jak i w informacji na stronie internetowej Radia Maryja, do której tweet odsyłał, nie było ani słowa na temat kosztów.

Twitter/Screen

radiomaryja.pl/Screen

Kościół nie przewiduje żadnej odpłatności za udzielenie odpustu

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego „Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych”.

Kodeks stanowi także, kto może uzyskać odpust.

Kan.  996.

§  1.Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.

§  2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

Kan.  997.

Co do udzielania i praktyki odpustów, należy ponadto zachować inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach kościelnych.

Odnosząc się do warunków uzyskania odpustu zupełnego należy wskazać, iż  Papież Paweł VI w konstytucji Indulgentiraum Doctrina określił warunki uzyskania odpustu, wskazując, iż wymaga się dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełniania trzech warunków: spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej, oraz modlitwy w intencji Ojca Świętego, a także wykluczone jest przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

W przypadku uroczystości Wszystkich Świętych, wspomnianym dziełem obdarzonym odpustem jest „nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych – choćby tylko w myśli za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące); w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy”.

O warunkach uzyskania odpustu informował także twitterowy profil Episkopatu:

O sprawie fake newsa dotyczącego odpłatności za odpust pisały także portal factcheckingowe Demagog.org oraz w 2019 r. FakeNews.pl.

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-prawa-kanonicznego-286754792

http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/odpust.html

https://fakenews.pl/spoleczenstwo/radio-maryja-sprzedaje-odpusty-i-podalo-cennik/

https://demagog.org.pl/fake_news/nie-za-uzyskanie-odpustu-nie-trzeba-zaplacic-199-pln-vat/

Fot: Pixabay.com