Temat nielegalnych imigrantów – jak się wydaje – zagościł w mediach na dobre. Szczególnie często pojawia się w miejscowościach graniczących z Białorusią, ponieważ problem dotyka ich bezpośrednio. Wiceburmistrz gminy Michałowo w kontekście kryzysu migracyjnego mówi o tym, że prawo wymaga od nas pomocy potrzebującym. Jest to nieścisłość, którą warto opatrzyć komentarzem.

źródło: wp.pl

„Chyba prawo od nas wymaga tego. Jesteśmy zobowiązani do pomagania ludziom, którzy tej pomocy potrzebują – mówił w programie „Newsroom WP” Konrad Sikora, wiceburmistrz gminy Michałowo” – taką informację podaje portal wp.pl.

Każdego dnia daje się zaobserwować w przestrzeni internetowej niekończące się dyskusje na temat nielegalnych imigrantów. Używa się w tym celu różnorakiej terminologii, a nawet nawiązuje do różnych porządków prawnych. Jest sporą niejasnością to, czy Polska (Polacy) są obowiązani prawnie do wpuszczenia na swoje terytorium imigrantów, czy należy im się żywność i dach nad głową.

W tym kontekście warto rozróżnić dwie rzeczy, a mianowicie – kwestię przeżycia oraz inną pomoc, która nie jest konieczna do podtrzymania życia. Komisja Europejska obowiązała Polskę do zapewnienia imigrantom jedynie tej pomocy, która jest zupełnym fundamentem. „Wzywamy władze państw członkowskich UE do umożliwienia ludziom na granicy otrzymania niezbędnej pomocy i opieki” – stwierdził rzecznik Komisji Europejskiej. Nie jest więc konieczne, aby owa pomoc dotyczyła wszelkich aspektów życia.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że prawo zobowiązuje jedynie do pomocy, która jest „niezbędna”. Natomiast wszelkie inne poruszenia dobrej woli wpisują się nie w porządek prawny, ale w porządek naturalnych inklinacji.

Źródła:

https://wideo.wp.pl/pomoc-imigrantom-przy-granicy-z-bialorusia-prawo-od-nas-tego-wymaga-6696226213549697v

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27610623,komisja-europejska-o-polsce-wzywamy-wladze-by-ludzie-na-granicy.html

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-rezim-lukaszenki-stoi-za-kryzysem-na-granicy-polska-i-litwa-,nId,5502537#crp_state=1