ZUS nie będzie mógł zapytać sąsiadów o zachowanie osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Wprawdzie pierwotny projekt nowelizacji ustawy o ZUS budził tego rodzaju wątpliwości, natomiast tekst ustawy, który wejdzie w życie od początku 2022 r., nie przewiduje takich uprawnień dla ZUS. Informacje o możliwości pytania sąsiadów, czy też pozyskiwaniu informacji od operatora sieci komórkowej bądź banku, zdementował także rzecznik ZUS.

Nowelizacja przepisów ustawy o ZUS, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., wywołała wiele wątpliwości. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje na temat rzekomych nowych uprawnień przyznanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w związku z kontrolowaniem osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z tymi doniesieniami przedstawiciele ZUS mieli zyskać możliwość odwiedzania sąsiadów osób kontrolowanych i proszenia ich o informacje na temat tych osób. Ponadto przedstawiciele ZUS-u mieli także zyskać prawo do zwrócenia się do operatora sieci komórkowej albo do banku o informacje na temat ich klientów.

demotywatory.pl/Screen

Rzeczywiście początkowo w projekcie ustawy znalazły się daleko idące uprawnienia dla ZUS. Przewidywały one możliwość pozyskiwania informacji o ubezpieczonych nie tylko od nich samych, czy od płatników składek, ale także od organizacji społecznych oraz innych podmiotów, które są w posiadaniu takich informacji. Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania byłyby bardzo szerokie uprawnienia ZUS w zakresie gromadzenia informacji, wraz z możliwością pytania np. sąsiadów osoby kontrolowanej o informacje na temat tych osób. Problem sygnalizował w marcu 2021 r. Dziennik Gazeta Prawna, podkreślając, że takie rozwiązanie budzi uzasadnione wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych ubezpieczonych.

ZUS nie będzie mógł przepytać sąsiadów. Nowa ustawa nie przyznaje takich uprawnień

Ostatecznie przepisy wejdą w życie w nieco innej formie, która doprecyzowuje krąg potencjalnych adresatów żądania udzielenia informacji. Ograniczają potencjalne źródła informacji do ubezpieczonych oraz płatników składek.

Jak wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w rozmowie z gazetaprawna.pl: „Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili o informacje na ich temat”, podkreślił także, iż ZUS nie ma uprawnień, by zwrócić się o informacje na temat osoby kontrolowanej do operatora sieci komórkowej, bądź banku.

Jakich sytuacji dotyczą nowe przepisy?

Powstaje więc pytanie, jakich sytuacji dotyczą nowe uprawnienia ZUS, na podstawie których organ może żądać informacji od ubezpieczonych oraz ich pracodawców? Jak wskazuje rzecznik ZUS cytowany przez businessinsider.com.pl „Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony, wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy”.

Źródła:

https://legionowo.pl/a/zus-dementuje-nie-bedziemy-prosic-bankow-i-telekomow-o-dane-klientow

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8265003,zus-informacje-o-ubezpieczonym-zwolnienie-lekarskie.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8122059,zus-dane-osobowe-ustalenie-prawa-do-zasilku.html

https://www.money.pl/gospodarka/byles-na-zwolnieniu-chorobowym-zus-przepyta-twoich-sasiadow-co-robiles-w-tym-czasie-6608772029545280a.html

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zus-nie-bedzie-pytac-sasiadow-co-robimy-na-l4-jest-oswiadczenie/jc5dfnx

Fot: Wikimedia Commons