Wielu działaczy Zjednoczonej Prawicy, Kukiz 15 i Konfederacji zarzuca Unii Europejskiej, że nie ma uprawnień do interweniowania w sprawy wewnętrzne danego państwa członkowskiego. Niektórzy politycy idą jednak o krok dalej, stwierdzając,  że dzieci w szkołach będą uczyć się, że „Unia Europejska jest tworem niepraworządnym i nie ma prawa interweniować w sprawach prywatnych państw, które do niej należą?” Czy na pewno ta instytucja nie posiada takiego prawa ? Sprawdzamy.

Jeden z polityków ZP udzielając wywiadu w Radio Wrocław, stwierdził, że dzieci w szkołach będą uczyć się, że „Unia Europejska jest tworem niepraworządnym, który nie przestrzega własnych ram prawnych”. Następnie, gdy dziennikarze dopytali go o tę kwestię, stwierdził, że „Jeśli UE nie ma żadnych podstaw prawnych do wkraczania w sferę organizacji wymiaru sprawiedliwości, a jednak to robi, to jest tworem niepraworządnym”.

            Analizowana wypowiedź nie jest zgodna z prawdą. Unia Europejska ma podstawy prawne do wkraczania w sferę organizacji wymiaru sprawiedliwości. W art. F ust. 1 Traktatu z Maastricht zapisano, że Unia Europejska szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, których systemy rządów opierają się na zasadach demokracji. W kryteriach Kopenhaskich zawarto warunek wejścia do tej organizacji międzynarodowej, którym jest kryterium stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka i ochronę mniejszości. Kraj kandydujący musi spełniać też wymogi prawodastwa Unii. Traktat z Amsterdamu określa, że Unia Europejska opiera się na wartościach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wartości oraz praworządności, które są wspólne dla wszystkich krajów członkowskich. W ten sposób ukonstytuowano kryteria kopenhaskie, które obowiązują już nie tylko państwa kandydujące, ale też członkowskie w Unii Europejskiej. Art. F  Traktatu z Amsterdamu  określa, że w przypadku poważnego i stałego naruszenia określonych zasad przez dane państwo członkowskie, Rada  może większością kwalifikowaną ustalić, że niektóre prawa dla państwa łamiącego praworządność zostaną zawieszone.

            Podsumowując, liczne zapisy w traktatach Europejskich, które zaakceptowały kraje członkowskie, jasno wskazują, że Unia Europejska może wkroczyć w sferę wymiaru sprawiedliwości państwa,  który do niej należy, jeśli zaistnieją okoliczności, wskazujące, iż naruszany jest monteskiuszowski trójpodział władzy.

Autor:

Dawid Pieczyrak

Źródła :

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27101330,tomasz-nalecz-o-lowach-czarnka-ws-ue-nie-mozna-przesycac-programow.html

https://www.rp.pl/Edukacja/210519356-Czarnek-Unia-Europejska-dzis-jest-tworem-niepraworzadnym-Rowniez-o-tym-sie-beda-uczyc-uczniowie.html

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona%20demokracji%20w%20Unii%20Europejskiej%20-%20raport.pdfhttp://robertgrzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/Skutecznos%CC%81c%CC%81-unijnych-procedur-ochrony-praworza%CC%A8dnos%CC%81ci-w-stosunku-do-pan%CC%81stw-cz%C5%82onkowskich.pdf

Fot: Pixabay.com