Jednym z mitów, które narosły wokół wprowadzonego nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2019 r. obowiązków jazdy na suwak jest opinia o rzekomym braku możliwości ukarania kierujących, którzy nie zastosują się do tej zasady. Przyczyną tego ograniczenia miałby być brak ujęcia wykroczenia w taryfikatorze mandatów. Ten oraz inne mity dotyczące jazdy na suwak wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzająca obowiązek tworzenia tzw. korytarzy życia oraz jazdy na suwak weszła w życie w 2019 r. Mimo to w obiegowej opinii funkcjonuje przeświadczenie, iż nierespektowanie wskazanych obowiązków nie może spotkać się z nałożeniem przez Policję sankcji w postaci mandatu karnego. Przyczyną takiego mniemania miało być nieuwzględnienie wykroczenia w taryfikatorze mandatów. Zjawisko zostało zasygnalizowane w publikacji portalu scigacz.pl, gdzie wskazano jednocześnie, iż takie przeświadczenie jest błędne.

Nie jest prawdą, że Policja nie może ukarać kierującego mandatem za nieprzestrzeganie wymogu jazdy na suwak

Tego rodzaju wykroczenie przewiduje ustawa- Kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 90. tej ustawy „Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Po stwierdzeniu wykroczenia, kierowca może zostać ukarany mandatem. Tego rodzaju wykroczenie przewiduje taryfikator mandatów. Za jego popełnienie może zostać nałożona kara w wysokości od 50 do 500 zł. Kara w takiej samej wysokości może zostać wymierzona także w przypadku nierespektowania przepisów dotyczących tzw. korytarzy życia.

Na czym polega jazda na suwak?

Ponieważ wokół kwestii jazdy na suwak narosło w opinii publicznej wiele mitów, warto wyjaśnić, na czym tak naprawdę polega to rozwiązanie. Sytuacja ta dotyczy dróg publicznych oraz przypadku, w którym jeden z pasów jest wyłączony z ruchu czasowo albo na stałe. Wówczas kierowcy poruszający się sąsiednim pasem zobowiązani są wpuścić przed siebie pojazdy, które wjeżdżają z pasa, na którym kontynuowanie jazdy jest niemożliwe. Proces ten powinien odbywać się pojedynczo i naprzemiennie. Rozwiązanie to ma zagwarantować płynność ruchu, eliminując sytuację, w której pojazdy będą się blokować, a kierowcy nie będą zmuszani do oczekiwania na włączenie się do ruchu.

Fot: Ministerstwo Infrastruktury

Jak informuje portal  moto.pl, wyjątki od zasady jazdy na suwak dotyczą następujących sytuacji:

  1. Kierujący nie ma pierwszeństwa na zanikającym pasie, dopóki nie dojedzie do jego końca
  2. Pas do skrętu nie jest pasem zanikającym. Jadący nim nie ma pierwszeństwa przed pojazdem jadącym prosto.
  3. Nie ma pierwszeństwa kierujący, poruszający się pasem rozbiegowym na stacji benzynowej
  4. Jazda ze znacznie ograniczoną prędkością dotyczy tylko korków, a nie spowolnienia ruchu
  5. Jazda na suwak nie obowiązuje na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany.

Źródła:

https://www.scigacz.pl/Jazda,na,suwak,nie,jest,respektowana,bo,nie,ma,mandatu,To,nieprawda,Mozna,stracic,nawet,500,zlotych,43117.html

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19710120114/U/D19710114Lj.pdf

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1409276,utrudnianie-wyjazdu-innym-to-wykroczenie.html

https://www.bankier.pl/moto/od-piatku-wysokie-mandaty-za-brak-jazdy-na-suwak-i-korytarza-zycia-5793/

https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/manewry/3104418,Jazda-na-suwak-2020-przepisy-wchodza-w-zycie.html

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,26019477,ale-teraz-jest-suwak-kto-ma-pierwszenstwo-i-kiedy-przepis.html

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-jutra-obowiazkowe-korytarze-zycia-i-jazda-na-suwak

https://www.auto-swiat.pl/porady/prawo-jazdy/taryfikator-mandatow-i-punktow-karnych/m5nqhy1

Fot: Pixabay.com