Wbrew pogłoskom pojawiającym się w mediach społecznościowych, nowe rozporządzenie ministra zdrowia nie nakłada obowiązku szczepienia przeciwko grypie na określone grupy zawodowe. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie szerokiego, bezpłatnego zapewnienia szczepionki, jak najszerszej grupie osób, zwłaszcza szczególnie narażonych na zakażenie. Jednak samo szczepienie pozostaje jedynie zaleceniem.

W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, które weszło w życie 1 września, w sieci pojawiła się informacja o rzekomym obowiązku szczepienia przeciwko tej chorobie, który miałby dotyczyć określonych grup społecznych.

„Jakieś szczepionki trzeba sprzedać, jak nie przeciwko Covid 19 to przeciwko grypie”- czytamy w jednym z wpisów na twitterze, informującym o rzekomym obowiązku szczepień w określonych grupach zawodowych.

Twitter/Screen

Wspomniane rozporządzenie nie nakłada jednak obowiązku szczepienia przeciwko grypie.

Rozporządzenie jedynie określa, które grupy otrzymają bezpłatne szczepionki. Są to grupy zawodowe mające największy kontakt z ludźmi, a więc m.in. medycy oraz pracownicy placówek leczniczych, farmaceuci, nauczyciele i pracownicy przedszkoli, pracownicy domów pomocy społecznej, a także służby mundurowe.

Jednocześnie rozporządzenie nie zawiera jakiejkolwiek regulacji, wskazującej, iż szczepienia określonych w nim grup miałyby być obowiązkowe. Nie określa także żadnych potencjalnych sankcji, związanych z niepoddaniem się szczepieniu.

Jak można przeczytać w ocenie skutków regulacji, oddziaływanie bezpośrednie na poszczególne grupy polega na „dostępie do bezpłatnej szczepionki w ramach procedury szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 w podmiocie leczniczym zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ w zakresie POZ  lub miejscu pracy”. Mowa jest więc o dostępie, a nie o obowiązku.

Świadczy o tym także, przytoczony we wskazanym materiale legislacyjnym sformułowanie, zgodnie z którym „Celem projektu jest zapewnienie dostępności do szczepionki dla osób uprawnionych na wypadek ograniczenia w dostępie do produktów leczniczych”.

Należy zatem podkreślić, iż lektura rozporządzenia oraz materiałów legislacyjnych nie daje podstaw dla przyjęcia tezy o obowiązku szczepień. Rozporządzenie, zapewniając szeroki, bezpłatny dostęp dla osób najbardziej narażonych na zakażenie, pozostaje jedynie zaleceniem.

Źródła:

https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art18472461-beda-darmowe-szczepienia-na-grype-dla-lekarzy-i-nauczycieli

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/metody-zapobiegania-grypie-sezonowej-w-sezonie-2021-2022-19140841?unitId=

Ocena skutków regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349853/katalog/12808537#12808537

https://fakehunter.pap.pl/raport/1da67674-e5cd-47f1-ad44-bc321a6423cc

Fot: Pixabay.com