System prawa stanowionego jest obszerny i skomplikowany. Nic dziwnego, ponieważ jego struktura nie jest jasna na pierwszy rzut oka dla nie-prawników. Są jednak regulacje, które nie tylko łatwo interpretować, ale również są na tyle uniwersalne, że funkcjonują w wielu porządkach prawnych (pozytywnych), a nawet poza nimi, ponieważ wynikają z godności ludzkiej. Jednym z takich praw to prawo do życia i do ochrony życia. Zatem informacje, jakoby była to jedynie opinia, a nie bezwzględnie obowiązujące prawo, jest fałszem.

lźródło: wysokieobcasy.p

„Aborcja to nie wymysł lewaczek czy feministek. I nie tylko ich dotyczy. Może być potrzebna także osobie, której ciąża była wyczekana i wychuchana, tej, która deklaruje, że nigdy by się na aborcję nie zdecydowała. I ani jedna więcej z nas nie może umrzeć tylko dlatego, że ktoś bał się opinii, która w Polsce obecnie jest uznawana za prawo” – czytamy. Porządek prawny przedstawia się jednak inaczej, ponieważ nie tylko ustawy (w tym – ustawa zasadnicza) gwarantują prawo do życia od poczęcia, ale potwierdzają to również orzeczenie sądów i trybunałów.

Art. 38. Zasada ochrony życia


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. K 26/96

1. Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646), w zakresie w jakim uzależnia ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji ustawodawcy zwykłego, jest niezgodny z art. 1 oraz art. 79 ust. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84 poz. 426; zm.: z 1995 r. Nr 38 poz. 148, Nr 150, poz. 729; z 1996 r. Nr 106, poz. 488) przez to, że

narusza konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju”.

Z tego wynika, że ochrona życia nie jest opinią ani prywatnych osób, ani całej opinii publicznej, ale stanowi obowiązujące prawo w naszym porządku prawnym.

Źródła:

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,27782518,aborcja-to-nie-wymysl-lewaczek-czy-feministek-i-nie-tylko-ich.html?read-later=1

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-26-96-orzeczenie-trybunalu-konstytucyjnego-520122839

fot.: pixabay