Wydawnictwo literackie 3DOM rozpoczęło serie popularnonaukowych grafik publikowanych w internecie pod hashtagami: #3DOMWIEDZA oraz #BOHATEROWIEPOLSKI, a amabsadorem akcji jest popularny historyk oraz felietonista Radosław Patlewicz. W normalnej sytuacji takie akcje są niezmiernie potrzebne i pomocne. Niestety, ale tym razem w jednej z grafik popularnonaukowych zakradł się pewien błąd.

Źródło: 3 DOM

Powyższa grafika popularnonaukowa dotyczy Bony Sforzy, będącej córką Giana Galeazza Sforzy (włoski ród książąt Mediolanu) oraz Izabeli Aragońskiej. Ta starannie wykształcona kobieta, zapisała się w historii Polski jako żona króla Zygmunta Starego, a matka królów Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Tytularnie była Królową Polski, wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus, Mazowsza i pozostałych dominiów, księżna Mediolanu, Bari i Rossano.

Bona Sforza w stroju wdowy ok. 1557 r.

Urodzona w 1494 roku nie mogła zostać sportretowana w roku 1483 – jak sugeruje powyższa grafika. Ponadto, co warto wspomnieć sama podobizna ukazana po lewej stronie obrazka, faktycznie jest pędzla Giovanniego Ambrogio de Predis, jednak nie przedstawia ona polskiej królowej, a św. Sebastiana.

Tekst umieszczony w prawej stronie grafiki także nie pozostaje w pełni ścisły z faktami historycznymi. Sensacyjny fragment dot. „owładniętej demokratyzmem magnatami i szlachtą”, można co najwyżej uznać w kontekście szlachty, która faktycznie w mieszanym ustroju I Rzeczypospolitej pełniła element demokratyczny (Izba Poselska). Magnateria wpisywała się w element arystokratyczny (Senat) ustroju.

Źródła:

https://amp.pl.google-info.cn/824866/1/ambrogio-de-predis.html

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78822/PDF/05_Chmielecki_D_Ustroj_panstwa_polsko_litewskiego_w_latach_1573_1581.pdf