„Patologiczny” oznacza nieprawidłowy. Nieprawidłowości mogą wynikać z wielu różnych czynników, m.in. z zanegowania natury ludzkiej lub naturalnych skłonności człowieka. Na łamach newsweeka pojawiła się opinia, jakoby Kościół katolicki miał patologiczny stosunek do obcowania płciowego. Owa opinia może jednak manipulować czytelnikiem w kwestii nauczania Kościoła w tym zakresie.

Jakie jest nauczanie Kościoła w tym zakresie?

  • „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28)
  • KKK 2332 Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i – w sposób ogólniejszy – umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem.
  • KKK 2333 Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową. Zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobro małżeństwa i rozwój życia rodzinnego. Harmonia małżeństwa i społeczeństwa zależy częściowo od sposobu, w jaki mężczyzna i kobieta przeżywają swoją komplementarność oraz wzajemną potrzebę i pomoc.
  • KKK 2339 Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy (Por. Syr 1, 22)

W związku z tym, należy stwierdzić, że nauczanie Kościoła bazuje na prawie naturalnym, wpisanym w człowieka. To powoduje, że jest to spójne ze stosunkami, które powinny panować w społeczeństwie.

Nie należy więc nazywać patologicznym tego, co porządkuje stosunek człowieka do innych i wynika z natury ludzkiej. Kobieta nie jest sprowadzona w Kościele do funkcji rozrodczych. Zaznacza on jednak, że zdolność rodzenia dzieci jest naturalnym powołaniem kobiety.

Podsumowując, Kościół nie ma nieprawidłowego/ anormalnego stosunku do współżycia płciowego, dlatego że jego nauczania odpowiada strukturze społeczeństwa. Jego nauczanie porządkuje nie tylko życie fizyczne, ale i psychiczne. Wyrażona na łamach newsweeka opinia, powiela błędne przekonanie na temat nauczania Kościoła. Należy wręcz wskazać, że to dewiacje seksualne i wszelka wolność seksualna są nieprawidłowościami, ponieważ nie odnoszą się już do stosunków panujących w społeczeństwie, wśród osób rozumnych, ale zdają się raczej zrównywać człowieka ze zwierzęciem.

Źródła:

https://www.newsweek.pl/opinie/wanda-poltawska-przyjaciolka-jana-pawla-ii-konczy-100-lat-to-ona-odpowiada-za/hw7gdcs

https://sjp.pwn.pl/slowniki/patologiczny.html

Katechizm Kościoła Katolickiego

fot.: pixabay