Prestiżowy brytyjski think tank wyliczył, że Chiny powinny zapłacić światu 6,5 tryliona dolarów rekompensaty. Miałoby to być odszkodowanie za straty wywołane epidemią koronawirusa. Międzynarodowe roszczenia dotyczące zdrowia w zasadzie nigdy nie były wykorzystywanie. Jak trudne jest ich egzekwowanie świadczy to, co działo się po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Olbrzymiego odszkodowania domaga się think tank The Henry Jackson Society. Organizacja wspomniała w raporcie o znacznych szkodach jakie ponosi światowa gospodarka ze względu na ochronę zdrowia obywateli. Straty wyliczono na niebotyczną kwotę 6 500 000 000 000 000 000 dolarów.

Obecnie trwają dyskusję na ile chińskie władze są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się epidemii koronawirusa. Istnieją różne teorie spiskowe na ten temat, jak ta, która mówi, że wirus omyłkowo opuścił laboratorium w Wuhan lub został rozprowadzony celowo. Według najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń, Sars-Cov-2 pojawił się na targowisku we wspomnianym mieście.

Chińskie władze długo ukrywały istnienie choroby Covid-19. Poinformowały o niej dopiero 31 grudnia 2019 r., podczas gdy ludzie zarażali się koronawirusem prawdopodobnie już w listopadzie. Początkowo władze Państwa Środka podawały, że wirus nie może się przenosić z człowieka na człowieka.

The Henry Jackson Society sugeruje, że państwa mogłyby wykorzystać do egzekwowania swoich roszczeń normy wynikające z prawa międzynarodowego. Roszczenia z tytułu ochrony zdrowia nie były jednak praktycznie nigdy stosowane w prawie międzynarodowym. Think tank sugeruje również, że władze różnych krajów mogłyby odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Stałego Trybunału Arbitrażowego, Światowej Organizacji Handlu, a nawet prawa morskiego.

Odpowiedzialność finansowa w tego typu sprawach jest trudna do wyegzekwowania. Pokazuje to przykład katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Odmowa wypłaty rekompensat ze strony Związku Sowieckiego zablokowała wtedy kwestię odszkodowań.

https://bezprawnik.pl/odszkodowanie-od-chin-za-koronawirusa/

FiB

Źródło: bezprawnik.pl/smh.com.au