Nie jest prawdą, iż Szwedzi rezygnują z technologii 5G. Zaangażowanie państwa w ten projekt w przestrzeni międzynarodowej oraz wybranie wykonawców w celu wdrożenia sieci wskazuje, że Szwecja aspiruje do roli lidera w rozwoju 5G. Wycofanie z projektu urządzeń Huawei oraz ZTE motywowane jest natomiast względami bezpieczeństwa międzynarodowego, nie zaś szkodliwością sieci.

Na profilu Alter TV 14 na Facebooku opublikowana została informacja, zgodnie z którą, rząd Szwecji, skłoniony licznymi protestami opinii publicznej przeciwko szkodliwości 5G, a także wynikami badań naukowych, zakazał 5G w całym kraju. Wskazano także, iż w konsekwencji przyjętego rozwiązania koncerny Huawei i ZTE będą musiały usunąć, tak szybko, jak to możliwe rozmieszczone w całym kraju swoje anteny.

Screen: Alter TV Facebook

Podana przez portal informacja nie odpowiada jednak rzeczywistości. Szwecja nie zakazała technologii 5G na terenie swojego kraju. Przeciwnie państwo to aktywnie działa na rzecz wprowadzenia 5G. Jak wynika z informacji udostępnionych przez Komisję Europejską, krajowy plan dostępu szerokopasmowego przyjęty w Szwecji w 2016 r. zakłada, iż do 2025 r. cały kraj powinien mieć dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Znaczenie wprowadzenia 5G zostało podkreślone przez Szwecję w ramach Nordyckiej Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Podjęta w ramach rady współpraca, zdaniem Komisji wskazuje na aspiracje Szwecji do bycia liderem w rozwoju 5G.

Należy wskazać, iż opublikowana informacja zawiera także prawdziwy wątek. Jest nim wzmiankowana konieczność usunięcia anten koncernów Huawei i ZTE. Obowiązek ten nie został jednak podyktowany wycofaniem się Szwecji z technologii 5G. Pod koniec października 2020 r. na podstawie obowiązującej od początku 2020 r. ustawy oraz opinii szwedzkich służb specjalnych i wojska Szwedzka Agencja Poczty i Telekomunikacji (PTS) podjęła decyzję o zakazie wykorzystywania sprzętu koncernów Huawei i ZTE przy budowie sieci 5G. Motywacją dla decyzji PTS była potrzeba zapewnienia, że używanie sprzętu radiowego w tych pasmach nie przyczyni się do narażenia bezpieczeństwa Szwecji.

Prace nad wdrożeniem technologii 5G w Szwecji prowadzone są intensywnie. W styczniu PST rozstrzygnęła aukcję na budowę sieci, przyznając częstotliwość 4 podmiotom Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele 2, Telenor), Telia Sverige oraz Teracom.  Spółka Net4Mobility poinformowała, iż w prowadzonych pracach wykorzysta technologię firm Ericsson oraz Nokia.

Podsumowując, nie jest prawdą, że Szwecja zrezygnowała z wdrożenia technologii 5G, przeciwnie prace prowadzone są z całą intensywnością, o czym świadczy wyłonienie wykonawców projektu w niedawno przeprowadzonej aukcji. Prawdą jest natomiast, że swoje urządzenia wykorzystywane dotychczas przy wdrażaniu sieci muszą usunąć Huawei i ZTE, ale konieczność ta wynika z postanowienia PTS, motywowanej względami bezpieczeństwa sieci, a nie jej szkodliwości.

Źródła:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/country-information-sweden

https://forsal.pl/biznes/telekomunikacja/artykuly/8072952,szwecja-rozstrzygnela-aukcje-na-budowe-sieci-5g.html

https://demagog.org.pl/fake_news/siec-5g-zostala-zakazana-w-szwecji-fake-news/

https://www.cyberdefence24.pl/szwecja-zakaz-wykorzystywania-chinskiego-sprzetu-w-budowie-sieci-5g

Fot: Pixabay